איש האלוהים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

איש האלוהים

איש האלוהים

איכה נמצא את המילים ההולמות את החוויה העזה של הכאב, ההערצה וחרדת-הקודש, לומר בהן את אשר ממלא את הנפש עד לבלי הכל?

 

איכה נישא עיניים פנים אל פנים מול עובדת המוות של האיש הדגול הזה?

 

  

משה איננו.

ארבעים שנה היה עמנו, מעלינו ובקרבנו. עיניים עצמנו וידענו: עיניו פקוחות, והוא לנו עיניים. כשלו רגלינו והוא צעד והצעיד אותנו ואב היה לנו להדריכנו ולהאכילנו. כתינוקות מוטלים היינו בחיקו, כשה תחת ידו של רועה אוהב, גם אם השתוללנו כהשתולל בנים שובבים, גם אם קפצנו כקפוץ תיישים עיקשים.

 

הוא היה עמוד הענן, הוא היה עמוד האש. כענן לחפות עלינו מעיני אויב, כענן נושא טל ברכה, וכענן זועם. וכאש להאיר הדרך, וכאש לחמם אברים קופאים בכפור לילות מדבר, וכאש להבה לייסר ולשרוף בקנאת אל.

 

נעלם עמוד הענן. כבה עמוד האש.

אין עוד משה עמנו.

יתומים היינו.

 

 

 

איש האלוהים איננו.

האישמשה מת. כי בשר-ודם היה וילוד אישה.

האישמשה מת, ומר ממות היה מאבקו עם המוות. כל חושיו אמרו תשוקה לבוא אל הארץ, לראותה, להריחה לדרוך על עפרה ולגעת במטהו באבניה.

 

כי עינו לא כהתה. נביא היה, וראה למרחקים אשר לא יראם איש כמונו. לא נס לחו, לא בעיני רוח בלבד ראה כי אם גם בעיני בשר, והוא משתוקק ואוהב ומרחם ומתכעס ולא נס לחו, לא קפאו דמים בעורקיו. איש חי מלא אונים וכיסופים לחיים עד יומו האחרון, עד שעתו האחרונה.

האישמשה מת.

 

  

אולם איש אלוהיםהיה.

שליט בעם ותקיף למרותאהבתו וחמלתו.

מפניאהבתו וחמלתו.

ועני מכל אדם למרותדברו עם אלוהים פנים אל פנים. מפני דברו עם אלוהים פנים אל פנים.

 

מה ראה משה באותם ארבעים יום וארבעים לילה כשהתרומם מעל לכל העם, מעל כל אדם, לא אכל ולא שתה ולא ישן?

מה ראה בהתרוממו מעל כל חומר, מהו "פנים אל פנים"? - זאת לא נדע ולא נבין.

 

ורק את פרי ראייתו זו נראה ונדע ונלמד להבין: התורה, תורת משה, חוקים ומשפטים ומצוות לאדם. תורת אלוהים היא, ובה לא יחול המוות.

היא תהיה בנו. אנו נחיה בה.

 

איש האלוהים הוציאנו ממצרים והביאנו להר סיני. האיש אשר הוציאנו ממצרים והביאנו להר סיני. האיש אשר הוציאנו ממצרים נאסף בשיבה טובה אל אבותיו. תורתו אשר נתן לנו, מפי אלוהים בהר סיני, עומדת לעד עמנו.

 

האיש מת. תורתו קיימת לעד. כי תורת אלוהים היא.