ארץ ישראל או ארץ פלשתים?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ארץ ישראל או ארץ פלשתים?

עיתון ירושלמי שואל:

ארץ ישראל או ארץ פלשתים?

העיתון הירושלמי "יבוס" פרסם מאמר ובו ניתוח מפורט של מצב ארץ כנען לאור הפלישה הפלשתית ממערב והפלישה הישראלית הצפויה מן המזרח.

 

"לאור מצבה של הארץ – כותב העיתון – שאין בה לא שלטון מרכזי ואף לא עם מאוחד, כי אם עשרות עשרות עמים ומלכים שאף תרבותם אינה אחידה, ולאור התפוררותן של המלכויות הגדולות שבצלן היינו חוסים בעבר, חת ומצריים, אין ספק עוד שהארץ תיפול בידי עם שידע להשליט בה שלטון מרכזי וליישב אותה. והנה עדים אנו כיצד מתפרצים לחלל השלטוני הריק הזה שני עמים משני כיוונים ואף שונים זה מזה ברוחם ואופיים: פלשתים מגויי הים הלוחמים, שודדי ים ותיקים אך גם מנוסי בנין ושליטה מכרתים ובני ישראל עברים, עם מוזר שהצליח להשתחרר מעבדות מצרים ומפליא עוד יותר: הצליח לחיות בעבדות מצרים זו ולקיים את עצמיותו. בראשו של עם זה עמד מנהיג איש אלוהים, אך אל זה אף הוא מופלא יותר, אין לו דמות וצלם. והנה שבטי ישראל אלה להכות את האמורים בעבר הירדן חדורי אמונה באלוהיהם ההולך לפניהם (איזה ארון עם כרובים) ואף למודי קרב. רובם מגודלי זקן בניגוד לפלשתים מגולחי הפנים.

 

לפי כל הנראה יחרץ גורלה של ארצנו במאבק בין שני כוחות אלה הבאים משני הקצוות והרחוקים אלה מאלה בכל מובן אחר.

 

היום הארץ נקראת בשבעה שמות, מצרים קורים לו רתנו, הבבלים: אמורו, הצורים: כנען וכו' וכו' אולם בקרוב עלולה היא להיקרא ארץ ישראל או ארץ פלשתים.