פרעה מתנצל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פרעה מתנצל

"הארץ מאושרת בשלטונו"

פרעה מתנצל

תבי. רעמסס השלישי פרסם לכל תושבי מצרים הודעה על ההישגים של שלטונו. מעשה זה הוא בלתי רגיל, בדרך כלל מספר פרעה את שבחי עצמו על גבי קירות בית מקדש שהוא בונה או על גבי ארונו לאחר מותו.

 

אולם המאורעות האחרונים במצרים, שביתות הפועלים, והקשר של המלכה תאי, הרמטכ"ל וראשי הפקידות, אילצו כנראה את בן-האל רע לרכוש את אמונו של העם המצרי. על כן נתפרסמו בכל ערי מצרים על ידי כרוזים הדברים הבאים:

 

"אני גירשתי את כל אויבי מצרים מעל פני ארץ היאור."

"אני שלחתי שליחים לארץ סיני מאחורי הרי עתקה אל המכרות הגדולות והם הביאו אוצרות גדולים באניות ובחמורים."

"מילאתי את מצרים בזהב."

"אני עשיתי דבר אשר לא היה כמוהו במצרים, נטעתי יערות עצים בכל הארץ כדי שהעם ישב בצלם."

"אני השקטתי את כל דרכי מצרים וכל אישה במצרים יכולה ללכת אל כל אשר תרצה ללא פחד מפני התנפלות גסה של זרים."

"אני הבאתי שלום בארץ וחיילים ופרשים יכולים לשבת בשלווה בבתיהם."

"אני העליתי את האנשים משפלותם והפחתי בהם נשמה חיה."

"אני הצלתי את כולם מיד נוגשים ונתתי בטחון לערים."

"אני הפכתי מדבר למקום ישוב, שממה לארץ פורחת."

"הארץ מרוצה יותר משלטוני".

 

וגם האלים

גם לאחר כל דברי ההתפארות של רעמסס על המעשים שעשה לטובת האזרחים, עדיין אין הוא כנראה בטוח בעצמו והוא משדל גם את האלים שיעמדו לימינו והרי רשימת כל הטובות אשר עשה למען האלים:

 

"אני עשיתי טובות רבות לכל האלים והאלות אשר בדרום ובצפון."

"אני הקמתי מן ההריסות את כל המקדשים. ריתוקי זהב עשיתי לפסליהם ותמונותיהם."

"חורשות עשיתי להם ובריכות מים."

"וקורבנות ומנחות לאין סוף מדגן וחיטה ויין ופרות ובהמה וקטורת בשמים יקרים."

"דאגתי למלאי קורבנות לאל רע מדי יום ביומו לבל יחסר."

"עשיתי להם תמונות מכתם זהב, וכל כלי מקדשיהם זהב טהור וכסף."

"וגביעי יין גדולים מזהב מוגשים להם בוקר בוקר."

"ושולחן גדול מזהב ועליו דברי תפלתי חרותים."

"הקדשתי לאמון ספינה מלכותית גדולה בשם אוסר-הת, שאורכה מאתיים עשרים רגל, עשויה עצי ארז ממיטב ארזי הלבנון. והספינה מצופה זהב טהור עד לקו המים, כמו סירת השמש העולה מן המזרח. וארון גדול באמצע ובקצותיו ראשי פרים מוזהבים. וסביב לו נחשי-זהב נושאי כתרים."