פסקי-דין מות במשפט המחתרת במצרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פסקי-דין מות במשפט המחתרת במצרים

משפטי-טיהור בבית פרעה

תבי (מאת סופר מיוחד)

פסקי-דין מות במשפט המחתרת במצרים

הרמטכ"ל, ראש המועצה, המלכה ראשי הקשר; - מרכז הקשר ב...ארמון הנשים; - מפקדי צבא וראשי-הפקידות הואשמו בהשתתפות בשקר למיגור פרעה; - גם שופטים של בית-הדין המיוחד "נתגלו" כבוגדים ונידונו.

 

משפט-המחתרת הגדול, אשר ריכז את תשומת לבו של כל העם המצרי ואף משך אליו עשרות עיתונאים מארצות אחרות הגיע לקצו.

 

לאחר שבוע רב-מתיחות של חקירות ודיונים פומביים של בתי-הדין המיוחדים הוצאו פסקי-דין חמורים ביותר נגד קבוצת אנשים, אשר בית המשפט של פרעה ציין אותם כקושרים מסוכנים ביותר, כמתכנני התנקשות בפרעה (בנו של האל הרע), כמכשפים אשר בעזרת כישופים הצליחו להערים על משמר בית הנשים ולבוא במגע עם מלכות והפילגשים, אשר בראשות המלכה תיא תכננו את הפלת רעמסס השלישי והמלכת פנ-תה-רע, בנה של תיא.

מפנה מפתיע ומדהים חל שלשום כאשר גם שלושה מהשופטים העליונים הועמדו לדין, לאחר שאחד הנאשמים הראשיים גילה כי אף הם היו מעורבים בקשר.

 

בסך הכל הובאו לדין שלושים ושניים איש, מהם מראשי הפקידות. חלקם נידונו למוות וחלקם - להתאבדות בידי עצמם. העונש הקל ביותר אשר הוטל הוא כריתת אף ואוזניים, כלומר הפיכתם לעבדים. מעטים ובתוכם אחד השופטים זוכו ושוחררו מיד.

 

הרכב בית הדין

בגלל המספר הרב של הנאשמים והסוגים השונים של ההאשמות נתחלק בית המשפט של השנים-עשר לשלוש קבוצות. רובם של השופטים הם פקידים גבוהים, שבעה מהם לא מצריים, דבר המעיד על ההשפעה הגדולה והולכת של זרים גם בצבא המצרי, שהוא היום ברובו מורכב משכירים זרים וגם בפקידות העליונה.

 

קבוצת השופטים הראשונה הורכבה מאנשים אלה:

שר האוצר: מונטו-אם-טאבי.

סגן שר האוצר: פאיף-רו.

נושא דגל פרעה: קאר.

שר המשקים: פאי-בס.

סופר גנזך הכתבים: מאי.

סגן נושא דגל פרעה: הורי.

 

את הקבוצה השנייה שפטו הפקידים: קדן-דנן, בעל-מהר (כנעני), פא-עיר-סון, תות-רך-נפר, מר-אוסי אמון.

 

את הקבוצה השלישית שפטו שני שופטים: ראש הצירים של פרעה - פן-רנ-נות, והמזכיר הראשי - פא-רע-אם-הפ.

 

שופטים חברים לקשר?

תוך כדי מהלך המשפט נתחוללה שערורייה עצומה כאשר מפקד הצבא, גנרל פויאס גילה לפני סיום משפטו שהוא הצליח לשחד את שומרי בית הכלא ולהשפיע עליהם שיביאו אותו יחד עם שלוש נשים מארמון פרעה אל השופטים לשם ניהול משא ומתן אתם. השופטים ערכו משתה נאה ושתו לשכרה עם הנאשם ועם הנשים אשר עמו.

 

פויאס העיד נגד שלושה שופטים: מאי, סופר גנזך הכתבים: פאי-בס שר המשקים והורי, סגן נושא דגל פרעה. בחקירה הוברר שהשופט השלישי אמנם ידיד הוא לשניים האחרים, אך הוא הצליח להוכיח שלא נפגש הם הנאשם גנרל פייאס. הוא שוחרר.

 

שני השופטים האחרים נידונו לכריתת אף ואוזניים.

 

לאחר שפסק הדין בוצע בו במקום התאבד מאי מרוב בושה.

 

גם קצין-המשמר - לדין

כמו כן הועמדו לדין בקשר לפרשה זו של פגישת האסירים עם השופטים האחראים ליחידת הצבא סרן תאי-נך-תר וראש שומרי בית הכלא: נאנאי.

 

פסק הדין נגדם טרם ניתן.

 

(הנאשם הראשי באשמה זאת, פן-הואי-בין הכוהן מאון נעלם ועד כה לא הצליחה משטרת מצרים לתפשו ולהעמידו לדין. סבורים שהצליח להימלט לחוץ-לארץ).

 

בין-אם-וואסט, מפקד חיל הרגלים בכוש, אשר אליו כוון מכתב אחותו מבית הנשים. במכתב נאמר: "אסור את חייליך ועלה אתם על תבי".

 

כל אלה נידונו למוות ופסק הדין הוצא מייד לפועל.

 

ואלה נדונו להתאבדות

קבוצה שנייה בת שישה אנשים נמצאה אשמה בקשר עם הנאשמים המנויים לעיל אולם מפני מעמדים הרם לא הוצא נגדם פסק דין מוות, כי אם הוטל עליהם לחרוץ במו ידיהם את גורלם. פירוש הדבר ידוע: הם איבדו את עצמם בחצר בית במשפט. ואלה הם:

 

"האויב הגדול" (נוסח זה נשאר גם לגבי קבוצה זאת) גנרל פייאיס רמטכ"ל; האויב הגדול משה הסופר של בית החיים (הוא בית הספר הגבוה לכל המדעים); האויב הגדול פה-רע-קאמנייב, ראש החרטומים-המאגיים; האויב הגדול לירואי הכוהן הגדול של סקמת; האויב הגדול נב-דיי-פא שר משקים, והאויב הגדול שד-מס-דייר, סופר בבית החיים.

 

קבוצה שלישית שלא היה להם קשר ישיר עם המחתרת אך הוכחה הזנחה מצדם בתפקידי שמירה וכדומה נידונה לכריתת אף ואוזניים, סמל לעבדות.

 

משפט המלכה הקושרת בשבוע הבא

תבי (מאת סופר מיוחד)

 

משפט המלכה תיא, היא הנאשמת הראשית, יתקיים בשבוע הבא בפני בית דין מיוחד.

 

מפני כבודו של פרעה לא הועמדה לדין יחד עם הנאשמים האחרים. אף כי ספורים שצפוי לה עונש מוות, מחפשים כוהני אמון דרך להוציאה להורג למעשה מבלי שהדבר יצטרך להירשם באופן רשמי.

 

המועמד לפרעה נידון להתאבדות

פן-תא-אורט בנה של תיא המלכה נמצא אשם.

מעמדו הגבוה של הבן מנע בעד פסק דין מוות. גורלו הושאר בידו. הוא התאבד.

השם פן-תא-אורט ניתן לו בשעת המשפט מפני כבוד בית פרעה.

 

פסק הדין

"אויב העם והאויב הגדול של פרעה פאי-בך-קא-מן שהיה ראש המועצה הפרעונית ואשר בא בקשר עם האישה מאי מהארמון, כדי להכין הפיכה בארץ ולהפיל את האדון פרעה נמצא אשם ונידון למוות."

 

בלשון זו נוסחו גם פסקי הדין נגד "אויבי העם ואויבי פרעה" הבאים:

 

* שר המשקים מסד-סו-רע.

 

* ראש משמר בית הנשים פא-תיאו-אמדי-אמון אשר לא הוכח כי הייתה לו יד בקשר, אך ידע עליו בלי ספק ולא הודיע לבית פרעה.

 

* שש נשים, נשותיהם של שומרי בית הנשים, הן שימשו כמקשרות.

 

* מפקח ראשי במשרד האוצר פא-אי-רי בן רם, אשר עמד בקשר עם פן-הואי-בין ושניהם הכינו כתב כשפים נגד רעמסס.