כיצד הוקמה ונתגלתה המחתרת במצרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

כיצד הוקמה ונתגלתה המחתרת במצרים

דמויות-אלים משעווה... - נשי-הארמון פועלות כמקשרות... - חלום-בלהות של אחד השומרים גורם לתפיסת הקושריםz

תבי (מאת סופר מיוחד)

כיצד הוקמה ונתגלתה המחתרת במצרים

פרטים פנטסטיים ביותר על תולדות הקשר בפרעה וההתמוטטות הפתאומית של המחתרת נתגלו מתוך העדויות במשפט ומסיפורי המקורבים לבית המלך.

 

עורמה רבה, כשרון ארגוני רב, תכנון מדויק הושקעו בהכנת הקשר, שלא נעדרו בו גם יסודות רומאנטיים, ורק בעטיו של חלום-בלהות שחלם אחד השומרים התמוטט לפתע כל הבניין וקבר תחתיו את כל הקושרים.

 

ואלה תולדות הקשר:

המלכה תיא אשר רצתה להבטיח את כתר המלוכה לבנה פה-נת-ב-רע התקשרה עם פאי-בך-קא-מן ראש המועצה הפרעונית ועם שר המשקים מסד-סו-רע.

 

פאי-בך-קא-מן היה הרוח החיה של הקשר. הוא התקין עשרות דמויות אלים ואנשים משעווה, ובעזרתם השפיע על קצינים גבוהים בחיל המשמר של הארמון ובית הנשים, כי רובם של המצרים מאמינים בכוחן הכישופי של דמויות שעווה אלה.

 

כמו כן ניצלו ראשי הקושרים את אי שביעות הרצון השוררת בזמן האחרון בחצר פרעה ובצבא בגלל הזרים אשר פרעה מוקף מהם. הקושרים התכוונו גם להגביל את שלטונם של כוהני אמון ולשפר את המצב הכלכלי בארץ על ידי החרמת חלק מאוצרות מקדשי אמון. על כן הצטרפו אליהם גם שר האוצר וסגנו, ארבעה שרים מהמחלקות הכלכליות (מכונים במצרים שרי משקים ושרי אופים), חבר המטכ"ל גנרל פייאס, שלושה סופרים מלכותיים ופקידים נוספים מחצר פרעה.

 

מארמון הנשים יצאו המקשרות...

כל החוטים היו בידי המלכה תיא אשר מארמון הנשים קשרה קשרים עם אנשי חוץ בעלי עמדות רמות. בעזרת שומרי בית הנשים ונשותיהם נוצר מגע מתמיד, בין הקושרים. הנשים נטלו חלק פעיל במחתרת זאת כמקשרות. כן למשל הצטרף למחתרת מפקד חיל הקשתים הנוביים הודות לאחותו, אחת הפלגשים בבית הנשים של פרעה.

 

תוכנית מפורטת הוכנה להשתלט בעזרת יחידות צבא ומשמר הראש על בית פרעה. לרצוח את פרעה עצמו ולהמליך את פה-נת-ב-רע.

 

 

כיצד נתגלה הקשר

הקשר נתגלה ברגע האחרון ממש. אחד משומרי בית הנשים נקפהו מצפונו (הוא ספר על חלום שחלם בו הופיע האל אמון בדמות פר איום ורצה לנגוח אותו) והוא מסר לאחד מכוהני אמון, מיהרו להודיע את הדבר לרעמסס השלישי. מייד נאסרו שלושה מבין שומרי בית הנשים ומפיהם נתגלו כל חוטי המחתרת. כמאה אנשים נאסרו (חלק מהם טרם הובא לדין) ופרעה מינה את השופטים.

 

סכסוך הירושה ביסוד הקשר

תבי. אף על פי שבגלוי לא הוזכר הדבר בכתב האשמה, "סוד גלוי" הוא שסיבת הקשר היה הסכסוך החריף שפרץ בין המלכה תיא, הראשונה בין נשי פרעה ובין פרעה בעניין ירושת כתר המלוכה.

 

תיא היא אשתו הראשונה ובנה הוא הבכור לפרעה. אולם באחרונה ירד חנה ורעמסס הבטיח את הירושה להך-מאאת-רע אחד מבני אשתו האהובה. דבר זה מחייב את היעלמו בדרך מחלה של הבן הבכור. כדי למנוע גורל זה קשרה תיא את הקשר.

 

"האנשים, שאינני יודע מי הם; הפשעים שאינני יודע - מה הם..."

בהתאם לנוהג המשפטי המצרי מינה פרעה רעמסס השלישי את שנים-עשר השופטים על ידי נוסחה מקובלת. וזה נוסח כתב המינוי:

"בעניין האנשים - אשר אינני יודע מי הם - אתם ממונים בזאת לחקור אותם. בדבר הפשעים המיוחסים להם שאינני יודע מה הם, כשם שלא אדע אני פרעה בן האל רע את מי תדונו למוות ואת מי תדונו להתאבדות עצמית. ואהיה אני נקי בפני בית דינו של אוסיריס. אולם היזהרו לכם מלהטיל אשמה בחף מפשע. הענישו את הראוי לעונש. אבל אני נקי, עליון מעל כל, מחוסן מפני כל טעות ומשגה ועיוות דין לנצח נצחים כי אני ממלכי הצדק בקרב האלים הגדולים אמון-רע מלך האלים ואוסיריס שליט-הנצח."

 

על ידי נוסח זה שבכתב המינוי מפרק פרעה מעל עצמו כל אחריות למהלך המשפט ותוצאותיו, כדי בבואו לאחר "חיי הנצח" "לארץ המערב" כלומר בפני בית דינו של אוסיריס אחרי המוות, לא יהיה רבב עליו ויהיה אחד עם אוסיריס.