"קומו מלכי כנען לגרש את הפולשים הישראלים"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"קומו מלכי כנען לגרש את הפולשים הישראלים"

מגידו (מיוחד ל"דברי הימים")

"קומו מלכי כנען לגרש את הפולשים הישראלים"

במקדש המרכזי לבעל אשר במגידו הוקראה היום באוזני רבבת תושבי העיר אגרתו הנרגשת של יבין מלך חצור שבה הוא מזעיק את עמי-כנען למלחמת-קודש נגד "הפולשים הישראליים".

 

וכה אומר מלך חצור באגרתו:

"מלכי כנען ועמיה!

לפני שישים שנה פלשו לארצנו שבטי המדבר העבריים בראשותו של השודד הגדול יהושע בן נון. מאז פלישת החבירו לפני מאה שנה ומעלה לא ידעה הארץ הטובה שלנו אסון כזה. אולם אז הושיעוני חיתים בצפון ומצרים בדרום. היום הזה אי חיתים? אי מצרים? אבדה חת ואיננה ומצריים ירדה מטה מטה, פלשתים לוחצים אותנו ההרה וישראל דוחפת לעמק. לא נותרו עוד בדרום ערים נאמנות לאלי כנען אלא יבוס וגזר והן מוקפות יהודים ולא תבאנה לעזרתנו.

 

זכרו מלכי כנען את אשר עשה אהוד בן גרא לידיד בית אבי עגלון מלך מואב. כן המה בני ישראל כולם. השלום בפיהם והחרב חבויה מתחת למדיהם. כרועי צאן שלווים ומסכנים הסתננו להרי הגליל וכיום רוב האדמות בידיהם.

 

מלכי כנען ועמיה!

מלכי תענך ומגידו, אכשף ועכו, עין-דור ובית שאן!

בשם אלי כנען, בעל, ועשתורת, אשרת, מות ורשף בשם אבותינו הקדומים תושבי הארץ הזאת מימים ימימה, מלכיה ואיכריה, סוחריה ולוחמיה

 

קומו כולכם כאחד להלחם בפולשים מהמדבר. הם הושבעו על ידי משה מפי ה' אלוהי סיני להשמידנו כליל. הם נצטוו לא להותיר לנו זכר.

 

נקום מלכי כנען ועמיה וגיבוריה

נגן על מקדשינו ואדמותינו. נשמיד את האויבים עד אחרון.

אל תהי ארץ כנען לארץ ישראל!"

 

למשמע דברי האיגרת פרצו נשים ביבבות ארוכות ומזעזעות. גברים השיקו חרבות ברזל, כוהנים הרימו כפיהם אל פסלי בעל ועשתורת.