"האלה ענת בגדה בנו!"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"האלה ענת בגדה בנו!"

זעקת נשים כנעניות:

"האלה ענת בגדה בנו!"

רמה. נשים כנעניות מאמינות שדבורה אינה אלא האלה הלוחמת ענת שבגדה בכנענים, ודבקה לאהבה בבני ישראל ועתה היא נלחמת לצדם

 

הנה הגיע איש משבט אשר שעשה את דרכו סחור סחור מעכו לדאר, מדאר ליפו ומיפו בדרכים עקלקלות הנה. פניו מועדים לשילה לקיים את נדרו אשר נדר לה', להביא קורבן בהיוולד לו בן זכר לאחר שכבר נולדו לו שמונה בנות. גם רצה לראות ברמה את דבורה אשר שימעה הגיע גם לאוזני בני אשר הרחוקים. אולם את הנביאה כבר לא מצא במקום מושבה.

 

לדבריו רבה החרדה בין הכנענים למרות דברי הרהב של סיסרא. בייחוד חרדות לבות האמהות והנשים. מישהו הפיץ שמועה מחרידה שדבורה אינה אלא האלה הכנענית הלוחמת ענת. משום מה נתכעסה האלה על הכנענים ונטשה אותם בעברה לצד אויביהם בני ישראל.

 

על כן הם מעלים קורבנות רבים לאחיה בעל ומבקשות אותו שישפיע על אחותו הסוררה לפייסה.

 

אמו של סיסרא היושבת בחרושת הגויים בארמון מפואר מרגיעה את הרוחות של הנשים החרדות ומבטיחה להן ניצחון ושלל רב.