אזור חבר הקיני ניטראלי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אזור חבר הקיני ניטראלי

חבר הבטיח עצמו בחצור, אשתו יעל – ברמה

אזור חבר הקיני ניטראלי

בפעולה דיפלומאטית זריזה הצליחו ראש שבט הקיני ואשתו למנוע הפיכת אדמותיהם לשדה-קטל. בעוד שראש השבט, חבר, יצא לביקור דחוף אל יבין מלך חצור, פנתה אשתו יעל אל דבורה. שניהם הבטיחו ניטראליות גמורה של שבטם.

 

על ביקורים אלה בחצור מזה וברמה מוסרים סופרינו את הפרטים הבאים:

 

חצור. בחצר המלך יבין נתקבל בסבר פנים יפות חבר, הוא ראש שבט הקיני השוכן בחבל הארץ דרומית מערבית לכינרת וחולש על הדרך בין בית שאן צפונה עד חצור. על אף מסורת הקרבה המשפחתית הקדומה אשר בין שבטי הקיני לשבטי ישראל, שורר שלום בין יבין מלך חצור לבין שבט הקיני.

 

סבורים שחבר ביקר בחצור כדי לבקש מיבין הבטחה שצבא הכנענים לא יחנה ואף לא יעבור בנחלתו, שכן דבר זה עלול להביא גם את שבטי ישראל לתפוש עמדות בבקעה ועל אם הדרך החשובה המחברת את בית שאן ועמק יזרעאל עם ערי הצפון.

 

יעל אצל דבורה

לפני ימים מספר ביקרה כידוע יעל אשת חבר הקיני אצל דבורה הנביאה ברמה. לאחר שיחה של שעתיים בין שתי הנשים נתפרסמה הודע לפיה יכבדו צבאות ישראל את אוהלי שבט הקיני ולא יפגעו בהם לרעה בימי המערכה. אומנם הבטחה זו תאלץ אותם לעבור לעתים קרובות בדרכים עקלקלות, אולם לאחר שיעל הבטיחה בשם בעלה וראש השבט חבר שאף צבאות יבין לא יורשו לעבור דרך ארצה, הושג ההסכם בין הנשים.

 

מקום מושבם של חבר ויעל אשתו היא אלון בצעננים. האזור כולו מושקה מים רבים ועשיר במרעה.