חרדה ביהודה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חרדה ביהודה

(חברון מיוחד ל"דברי הימים")

חרדה ביהודה

כשהגיעה הנה הידיעה על הכרזת גת ועקרון כערים פלשתיות רבתה הדאגה בלבות זקני השבט.

 

אלמלא הרעב השורר בדרום ובנגב זו השנה השלישית, יתכן ויהודה היה מקדים ומסייע בידי דן ושמעון להשתלט על ערים אלו ואולי גם לנסות לדחוף את הפלשתים הימה. אולם המצב בשבטי ישראל הדרומיים הוא חמור כל כך שאין בכוחם אפילו להיענות לקריאת דבורה ולשלוח לו רק יחידת מתנדבים סמלית בלבד.

 

יחד עם זאת סבורים בחוגי הלוויים שבקריית-ספר שסכנת הפלשתים גדולה מזו של הכנענים. הכנענים נמצאים ממילא בשלב של התפוררות וירידה בעוד שהפלשתים הם עם צעיר ולוחם.