בני ראובן שמחים בחלקם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בני ראובן שמחים בחלקם

"מעשי דבורה וברק נחפזים מדי"

רמה (מאת שליח ד"ה)

בני ראובן שמחים בחלקם

שני הרצים אשר נשלחו לפני שבועיים לשבט ראובן כדי להביא להם את קריאת הנביאה לקום לעזרת העם, חזרו מלאי חימה ואכזבה.

 

שבוע ימים נצטוו לחכות עד אשר יתאספו זקני השבט לדיון. שלושה ימים נמשכו הדיונים בעצלתיים ורק במוצאי היום השלישי באה התשובה המתחמקת: "טרם החלטנו החלטה סופית. יש בינינו סבורים שמעשי דבורה וברק נחפזים מדי".

 

השליחים מוסרים כי בני ראובן שרויים בשאננות רבה, עדרי הצאן שלהם עצומים לרוב, הגברים שמנים כנשים ותנועותיהם איטיות ומרושלות. "וישמן ראובן ויבעט" אומרים השליחים.