דבורה מזעיקה את העם למלחמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

דבורה מזעיקה את העם למלחמה

בעוד צבאות ברק וסיסרא נערכים לקרב

לבקשת ברק הופיעה הנביאה עצמה בחזית; כוחות ישראליים על התבור מול רכב הברזל הכנעני בעמק.

דבורה מזעיקה את העם למלחמה

הר תבור. ט"ז בחודש השנים-עשר.

 

"קום כי זה היום אשר נתן ה' את סיסרא בידיך, הלא ה' יצא לפניך" - באלו המילים סיימה דבורה הנביאה והשופטת את נאומה הלוהט אל ברק בן אבינועם שר הצבא באוהל המטה הראשי הנטוי בראש הר תבור.

 

ובזאת ניתן הצו למלחמת המצווה העתידה להכריע את גורל השלטון בארץ כנען לאחר עשרים שנה של התנגשויות-דמים בלתי-פוסקות בין שבטי ישראל במרכז הארץ וצפונה לבין כוחות כנען המחזיקים במבצרים ובדרכי התחבורה הראשיים.

 

לפקודתו של ברק התייצבו כל יוצאי הצבא משני השבטים זבולון ונפתלי. משבטי אפרים ובנימין באו קבוצות מתנדבים. יחד מעריכים את הכוח הישראלי בסך עשרת אלפים איש.

 

כוחות האויב נוהרים לעמק

תשע מאות רכב הברזל אשר רוכזו במשך השבועות האחרונים בחרושת הגויים נעים במהירות עצומה לאורך הקישון מזרחה למרכז העמק בו מקווה סיסרא לפגוש את צבאות ישראל.

 

 

כוחות סיסרא נערכים מול הר תבור

(מאת כתבנו הצבאי)

 

המתיחות בין שני הצבאות היריבים הדרוכים לקרב הגיעה לשיאה אתמול בשעות האחרונות לפני רדת הלילה, כשכוחות סיסרא בדרכם מזרחה הגיעו אל מול הר תבור.

 

ממגידו עד תענך עומדות ערוכות שורות כלי רכב-הברזל בעוד שחיל החלוץ ממשיך לנוע לעבר בית שאן.

 

יחידות ישראליות תקפו את חיל החלוץ משני צדדים מגבעת המורה שבצפון לכביש וממורדות הרי אפרים בדרום לו.

 

יומיים חיכו צבאות סיסרא בחלק המערבי של העמק, כי מפי מרגלים נודע להם שבני ישראל מכינים התקפת-מצח אל עבר מגידו בסמכם על עדיפותם הכמותית. אולם משבוששה ההתקפה לבוא ונוסף על כך הופרע הקשר עם בית שאן על ידי הכוחות הישראלים השולטים על הדרך מעל גבעת המורה, החליט סיסרא לנוע מזרחה, אף על פי שבמקום זה העמק הוא הצר ביותר והתבור שולט עליו.

 

אחרי כלי הרכב נוהר חיל הרגלים מחילות המצב אשר במגידו.

 

מגמת סיסרא: בית שאן

מגמתו האסטרטגית של סיסרא היא להתאחד במהירות האפשרית עם הכוחות המצריים והכנענים החונים במבצר בית-שאן, כדי ליצור בדרך זאת קו חזית רצוף ממערב עד למזרח חרושת הגויים – מגידו – תענך – בית שאן ולמנוע את זרימת העזרה מהרי אפרים ובנימין צפונה. ע"י ניתוק שני חלקי הארץ מקווה סיסרא להנחיל בקלות תבוסה מכרעת לשבטי ישראל העולים על כוחותיו בכמותם.

 

חצור מכותרת

חצור, לשעבר בירתה הגאה והמבוצרת של כל כנען הצפונית, כותרה למעשה ונותקה מבית שאן והעמק, לאחר שכוחות נפתלי ירדו דרומה מקדש נפתלי והגיעו עד הר תבור. דבר זה אילץ את יבין מלך חצור להשאיר כוח ניכר בעיר לבל תיפול שוב בידי הכוחות הישראלים, כאשר נפלה ונחרבה בימי יהושע בן נון, במלוך בחצור ובכל ארץ הצפון יבין, אביו-זקנו של יבין המולך היום.

 

      

דבורה הנביאה