רעב כבד ביהודה – המצב בבית לחם מחמיר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

רעב כבד ביהודה – המצב בבית לחם מחמיר

רעב כבד ביהודה – המצב בבית לחם מחמיר

מפי לוויים שהגיעו בימים אלה מן הדרום להר אפרים, נודע על רעב כבד השורר עתה בארץ יהודה.

 

שנות בצורת רצופות, שרישומן הורגש גם בצפון הארץ, נתנו אותותיהן בעיקר בדרום.

מצב חמור נתהווה בבית-לחם השוכנת על גבול המדבר ומיושבת בצפיפות.

 

זקני העיר עושים כל אשר ביכולתם למען הקל על דלת העם, אבל גם אוצרותיהם של הנכבדים הולכים וכלים ורבים מהם עוזבים את הארץ. בין העוזבים אלימלך בן שלמון מבית פרץ, מראשי בתי אבות העיר, ועמו אשתו נעמי ובניו יואש ושרף. מוסרים כי פניהם מועדות למואב.

 

מצוקת הלוויים

הראשונים לסבל ולחרפת רעב הם חסרי הקרקע ובכלל לוויים (שמספרם רב בבית-לחם), משפחות סופרים, עובדי עבודת בוץ, יוצרים ועוד, אשר אין נזקקים עתה לשרותיהם ומטה לחמם נשבר, מהם רבו המהגרים צפונה.

 

משבר במרעה

גדולה מאוד היא המצוקה בקרב הרועים. עשבי החורף במדבר מתייבשים זה כמה שנים בעודם באיבם. הגבים אשר ברגיל אוצרים מי גשמים עד סוף הקיץ נפקדים השנה ע"י נערי הרועים ונמצאים ריקים. תנאים אלה מאלצים את הרועים לטבוח את עדריהם ולמצוא מחיתם במכירת הבשר, מחיר ראש כבש בבית-לחם הגיע לששים כסף.

 

אסמים ריקים

קציר השנה היה קציר קוצים והאסמים נתרוקנו כליל. רבים המלקטים צמחי מאכל בשדות, מהסחיש וכו'. לאחרונה נודע על מקרי הרעלה מאכילת פקועות שדה.