שבט הקינים בין כנענים וישראלים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שבט הקינים בין כנענים וישראלים

שבט הקינים בין כנענים וישראלים

מי הם הקינים ומהו יחסם אלינו? שבט הקיני יצאו לו מוניטין בזכות אומנותו המיוחדת - לטישת כלי מתכת. זהו סודו המקצועי שאותו הוא מעביר בירושה לבניו, דורות על דורות. ברם, דווקא עיסוקו זה הביא לידי השפלתו בעיני שבטי המדבר הנודדים אשר גאוותם על חירותם וכל מלאכה תחשב בעיניהם כשעבוד. וכך, למרות היותם תלויים בקיני, ונזקקים לו בכל הנוגע לייצור ותיקון כלי נשקם, יבוזו לו ואף שבטי מדין עליהם הוא נמנה, יראוהו כזר ונחות. אף טוענים הם כי דם בני חם זורם בעורקיו שהרי התערב בשבטי כוש אשר יישבו את אזור נדודיו.

 

גאים הם אנשי שבט הקיני ושומרים בקפדנות על מסורותיהם. בלילה, לאור מדורות האש שהם מבעירים כדרך שבט המדבר, יושבים הגברים מסביב למדורה, הילדים מאחריהם והנשים בפתחי האוהלים, ומקשיבים במתיחות לשיחות מני קדם מפי זקני השבט. לשעבר, כך יספרו הזקנים, היו הקינים עובדי אדמה, ולזכות אחד מאבות אבותיהם, תובל-קין. הנערץ בעיניהם מאוד, יש לזקוף את המצאת המחרשות והתקנת מכשירי החקלאות הראשונים. בעקב מלחמות קשות שניהלו נגד רועי הצאן אשר חמדו את יבולם והיו מתפרצים לשדדו - נושלו מנחלתם והפכו נודדים, ומאז מתחילה בתולדותיהם תקופת סבל אשר יראוה כפרי הקללה שקלל האל את אביהם הקדמון קין.

 

נקודת-מפנה בתולדות השבט היה מגעו עם שבטי ישראל. ועוד לפני כן, עם משה איש האלוהים אשר מצא מקלט אצל יתרו בברחו מפני פרעה. עד היום מרבים הקינים לספר על הימים האלה בהם היה משה רועה צאן יתרו. הר חורב קדוש בעיניהם. כאחד משבטי מדין הם הצטרפו לבני ישראל בדרכם ממצרים לכנען. חלקים ניכרים מהם לקחו חלק נכבד במלחמות הכיבוש של אחינו יהודה בדרום ואף התנחלו עם בני שבט זה. משפחות אחרות ממשיכות עדיין בנדודיהן בערבה ובמדבר ובתקופות בצורת הן עולות צפונה אל הרי אפרים ונפתלי. בית האב של חבר נאחז בחבל ארץ פורה ושמן ביותר שבפינה הדרום-מערבית סביב. אין כל נטייה בקרבם לעבודת אדמה, אשר הביאה את אבי אבותיהם קין - כך מאמינים הם - לאותו פשע ראשון. האוהל - משכנם, מעשי חלב וחמאה - עיקר פרנסתם. יתרו ומשה הם קדושים בעיניהם כאחד. בכהני שילה אין הם מאמינים ואינם מעלים קורבנות שם. הכנענים בראשות מלך חצור מתייחסים אליהם באהדה. שלא כאל בני ישראל, כי אין הם בהם אויבים הבאים להתנחל בארץ. כנען ידעה תמיד שבטי רועים שלווים ולא מנעה מהם את כרי המרעה שלה. הודות לכך אין נוגעים בהם לרעה לא הכנענים וודאי לא הישראלים.