חג בשילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חג בשילה

קורבנות תודה; הוכרז על "יום מדיין"

חג בשילה

שילה. עלי הכהן הגדול הכריז על "יום מדיין" כיום זיכרון לדורות לניצחונו הגדול של גדעון על האויב שהציק לישראל שבע שנים, ורושש את הארץ.

 

במשכן נעשות הכנות רבות לקורבנות התודה אשר יוקרבו מהצאן הרב אשר גדעון הקדיש למשכן אלוהים.

 

נביא מחבר פרקי שירה

איש נביא מבני הלוויים אשר נחה עליו רוח ה' והוא מתנבא זה היום השלישי, מעלה על מגילה שירה גדולה על מעשי ה' ביד גדעון בעין חרוד, על מעברות הירדן ובקרקור.

 

ריקודי עם בשילה

מאות בנות שילה הנודעות כיפות בבנות אפרים מתכוננות לרקוד לפני ה' ביום מדיין. שלש מאות נערות כנגד שלש מאות חיילי גדעון תופענה לבושות לבן ועטורות זרים בחצר המשכן בריקוד מלוכד. מצפים לבוא רבבות עם לחגיגה.