שועלים הציתו שדות פלשת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שועלים הציתו שדות פלשת

חרדה בדן: יד שמשון בדבר?

צרעה, (מאת סופר מיוחד)

שועלים הציתו שדות פלשת

כל תושבי צרעה ומסתבר שגם תושבי אשתאול וערי דן אחרות ערים היו כל הלילה כי נזעקו למראה משונה בכיוון דרומית מערבית מעבר לנחל שורק.

 

תחילה לא נראו אלא להקות קטנות הרצות ברוחב השדות, ומבעירות אותן; כעבור שעה קלה הפכו כל שדות הפלשתים לים של להבות. בבוקר היה כל המישור מכוסה עשן סמיך. רק בשעות הצהרים הגיעו ידיעות משונות אשר אין לדעת מה אמת ומה דמיון בהן.

 

סופר שעדת שועלים (אולי מאות, אולי אלפים, כל אחד "מעדי הראייה" הביא מספר אחר) היא שהבעירה את השדות. לזנבות השועלים שהיו צמודים זה לזה זוגות זוגות, קשורים היו לפידים. מפחד האש רצו השועלים כמטורפים לתוך השדות, וכמעט שלא נותרה פאה בכל המרחב.

 

בשעות הבוקר נראתה תנועה גדולה של פלשתים בבית שמש ששם יושב משמר צבאי חזק שלהם הרודה על כל הסביבה. זקני צרעה חוששים פן יאשימו הפלשתים את בני דן במעשה. באשתאול נפלה הברה שאין זה אלא מעשה הרפתקה נוסף של שמשון בן הצלופוני, זה הנער המטיל בחוזקו את אימתי על כל הסביבה ואשר רבים מצעירי דן דבוקים בו.

 

מכל מקום מצפים בערי דן למשלחת עונשין פלשתית אף כי אין כל הוכחה לדבר שאכן מעשה זה מהן יצא.

 

"לאן אנו באים" - מקוננים זקני צרעה - "אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה ופלשתים אשר דחפונו מן השפלה לגבעות ינשלונו גם מכאן'".