ברמתיים-צופים הייתה השמחה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ברמתיים-צופים הייתה השמחה

בו נולד לאלקנה; רוח שירה לבש את היולדת

ברמתיים-צופים הייתה השמחה

רמתיים-צופים. ביום בו הגיעה לרמתיים - צופים הבשורה על ניצחון גדעון, נתבשרה רמתיים - צופים בשורה מקומית נאה.

 

לחנה, אשתו האהובה של אלקנה בן ירוחם זקן רמתיים-צופים נולד בן לאחר היותה עשרים שנה עקרה.

 

אנשי רמתיים-צופים רואים בזה אצבע אלוהים ואות בשורה לבן הנולד ביום חג לישראל, חנה קראה לבנה בשם שמואל כלומר שמע ה' לתחנתה.

 

ואף בני רמתיים-צופים אומרים: שמע-אל לזעקת בני ישראל מלחץ מדין.

 

פנינה צרתה של חנה, אף היא עינה טובה ביום זה בחנה, שכן היא מצפה לשוב בנה משדה הקרב עטור ניצחון. הוא היה אחד מהמעטים שנבחרו עם שלוש מאות הלוחמים.

 

כזכור נדרה חנה נדר שאם ייוולד לה בו זכר הוא יהיה קדוש לה'. על כן מחפש עתה אלקנה בין הלוויים איש מתאים אשר על ברכיו יגדל הילד ויחונך ברוח ה'.

 

לכשנתבשרה היולדת יומיים לאחר לידתה על נצחונו של גדעון, לבשה אותה רוח שירה

 

וכה אמרה:

קשת גיבורים חתים

ונכשלים אזרו חיל

שבעים בלחם נשכרו

ורעבים חדלו

עד עקרה ילדה שבעה.

 

ובזאת נתנה ביטוי לשמחה הרבה בביתה ובבית ישראל. גיבורי מדיין נפלו והיו לעבדים-שכירים. עתה יחדל הרעב מבית ישראל וכל זאת בא יחד עם שמחתה שלה, חנה שעקרה הייתה.