קיש: "מי פילל? מי מילל?"...
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

קיש: "מי פילל? מי מילל?"...

אבי מלכנו מגלה כי משפחתו היא מצאצאי השופט אהוד בן גרא

גבעה (מאת שליחנו המיוחד)

קיש: "מי פילל? מי מילל?"...

שעה קלה לפני צאת קיש, אבי מלכנו הראשון, בראש משפחתו הגדולה לחג ההכתרה לגלגל, הצלחתי לקיים אתו שיחה מיוחדת בשביל "דברי-הימים". קיש היה מסויג מאוד בראשית השיחה, וניכר היה בו כי זו לו הפעם הראשונה בחייו שהוא נותן "ראיון" לעיתונאי, אך במרוצת-השיחה ועל אף הזמן הקצר שעמד לרשותו, נעתר קיש למסור פרטים מאלפים על משפחתו ובעיקר על בנו - המלך.

 

איכר בן איכרים בעל יחוס בנימיני קדום, הריהו קיש. בידו מגילת יוחסין של כמה דורות (לא הצלחתי לראות אותה) ולפי דבריו נוזלים בדמו דמי השופט אהוד בן גרא שהכה את מלך מואב.

 

שאול הבן מעולם לא נחשב למוצלח בבנים. הוא נולד לפני שלושים וחמש שנה. הצטיין ביפי קומתו ומראהו וכל הנערות חימדוהו. פעם אף ניסתה דברים אליו אחת מבנות הנציב הפלשתי אשר במצודה, אולם מאז נפל שמשון לידי פלשתים בגלל דלילה, נזהרים צעירי ישראל מבנות פלשת.

 

תחילה לא הראה שאול כל תכונות נפש מיוחדות. היה הולך אחרי המחרשה, תמיד שקוע בהרהורים כבדים, אולם הן זו דרכם של איכרים מאז שאין הם מרבים בדבורים.

 

"לפעמים הייתה מדאיגה אותנו עגמת הנפש שלו" - מספר האב. "לאחר שנשא אישה נשתנו הדברים זמן מה לטובה. בנו בכורו שנולד לו, יהונתן, הכניס חדווה לבית. יותר מכל היה שאול מצהיל פניו לשמע נגינה. כשהיו עוברים בעיר להקות בני נביאים בשירה ובמחול היה מאזין להם שעות ארוכות. ופעם אף נסחף עמם ונעלם לחדשים מספר. מכיוון שהכירוהו כאיש שתקן ונחבא אל הכלים היו הבריות תמהים ושואלים "הגם שאול בנביאים?"

 

תכונתו העיקרית היא הדבקות לאדמה, לבני ביתו ולעמו. מעתה ואילך אנו מקווים שעול המלוכה ישחרר אותו ממצבי-הרוח המדכאים אותו מפרק לפרק.

 

"אם ה' בחר בו - סיים קיש את דבריו - ודאי היה טוב בעיניו. אולם מי פילל, מי מילל?"