משפחת המלך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

משפחת המלך

משפחת המלך

מלכנו הראשון שאול הוא דור עשרים ואחד לאבי השבט בנימין שהיה הצעיר מבני יעקב.

 

אבי שאול הוא קיש בנם בכורם של ראש בית-אב אביאל (קרוי גם יעיאל) ומעכה. שאול הוא היום בן שלושים וחמש שנה.

 

בנו הבכור הוא יהונתן בן חמש-עשרה, שני בנים אחרים מלכישוע ואבינדב.

 

בתו הבכירה מירב בת י"ד והצעירה מיכל בת י"ב.