במה זכה שבט בנימין?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

במה זכה שבט בנימין?

- מאת פרשננו המדיני -

במה זכה שבט בנימין?

מדוע בחר הנביא בשבט בנימין? מדוע זיכה בכבוד-המלוכה את "קטון-הבנים" ליוסף? הן לפחות שנים משבטי ישראל - אפרים ויהודה - גדולים ממנו, אדירים ממנו, למה העדיף שמואל דווקא את בנימין?

 

שבט בנימין גם אם הוא מבין המיוחסים בעם, איננו כיום מן החשובים. ראשית כל בגלל כמותו המצומצמת, שנית בגלל הסכסוך החמור שנפל בינו לבין יתר שבטי ישראל במעשה פלגש בגבעה. הרבה דמים נשפכו אז. כזכור אף הוטל חרם על השבט כולו ושבטים אחרים מיאנו להתחתן בו.

 

{נדמה היה שאם תוקם מלוכה בישראל, היא תצא מאפרים.} הוא הגדול בשבטים; רובם של השופטים ממנו יצאו, יהושע הכובש הראשון ממנו היה, עד מלחמת אפק היה גם המשכן בקרבו, בשילה.

 

{אם היה שבט אחר שעלול היה להתחרות באפרים הרי זה שבט יהודה}, הגדול בשבטי הדרום. בשנים האחרונות פשט ורחב, גבר והעשיר. הערים הקדומות בית-לחם וחברון ובאר-שבע כיום בחלקו הן. שבטי שמעון ודן כמעט שנטמעו בקרבו. רבים אמנם מבקרים אותו קשות על עומדו מן הצד במרבית המלחמות עם הכנענים והיו שראו אותו כפורש מבית יעקב, אולם בכל זאת התייחסו בכבוד אליו ולא העיזו לפגוע בו.

 

מכל מקום שני השבטים אפרים ויהודה הם המכובדים בעם. ודווקא בכך רואים סיבה לבחירות המלך משבט... שלישי, הוא בנימין.

 

בנימין הוא כידוע קטון הבנים של יעקב. {בין אפרים ויהודה מתחולל מאבק סמוי על הבכורה בבית יעקב}. אפרים הוא בן יוסף בכור רחל, ואילו יהודה, אם גם אינו בכור לבני לאה, הוא החשוב בהם. לאחר ששבט ראובן דלל ביותר, שמעון נשאר במצב שבט נודדים בנגב ולוי לא התנחל בכלל, וממנו כוהנים ומורים פזורים בין כל השבטים.

 

בנימין כבן הזקונים של יעקב חביב היה על כל אחיו. כזכור ביקש יוסף במולכו במצרים להביא אליו את בנימין. יהודה ערב לחייו של בנימין.

 

עתה העלה פתאום שמואל את "קטון הבנים" לדרגת שבט מלוכה. מדוע?

 

יש אומרים ששמואל דאג לכך שהמלך לא יהא עצמאי ותקיף בדעתו יתר על המידה, שהרי הנביא מלכתחילה לא רצה במשטר מלוכה, {ויש אומרים שזהו צעד מדיני נבון ביותר כדי למנוע מחלוקת בשבטים.}

 

ספק רב אם אפרים היה מסכים למסור ליהודה את השלטון בעם וכך להפך. מחלוקת קדומים. אולם לבנימין לא תהיה ההתנגדות גדולה: קרבת דם ישנה בין אפרים ובנימין, שהרי שניהם מבני רחל וקרבת לבבות בין בנימין ויהודה.

 

{למרות כמותו הקטנה מצטיין שבט בנימין בגבורת מלחמה}. לאור הסכנות האורבות לעם מכל עבר נראית הבחירה טובה גם מבחינה צבאית. אמנם בצאת ישראל למלחמה יוצא העם כולו, אך במרכזו של הצבא יעמדו כמובן הלוחמים משבטו של המלך.