במה זכתה גלגל?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

במה זכתה גלגל?

במה זכתה גלגל?

לבחירת גלגל כמקום המלכתו של המלך הראשון קדמו ויכוחים רבים בין ראשי השבטים ושליחי הערים. זכות הבכורה היא כמובן לשבט בנימין, אך גם בבנימין טענו ערים אחדות לזכות זו: גבע ורמה ומצפה שעל גבול בנימין ואפרים. אולם שמואל החליט סופית על גלגל מהטעמים הבאים:

 

* גלגל היא אחת הערים העיקריות שבהן פעל שמואל בארבעים שנות שופטו את ישראל.

 

* גלגל היא הסמוכה ביותר לירדן ועשויה להשפיע בקרבתה על שבטי עבר הירדן המזרחי, שמאז ומתמיד יש חשש להיבדלותם.

 

* היא רחוקה ביותר מהאויב הפלשתי.

 

* ואחרון אחרון ומכריע: גלגל הייתה קרש הקפיצה ליהושע בן-נון בכיבוש הארץ. בה הוקמו שתים-עשרה האבנים לאחר מעבר הירדן. משם יצאו צבאות ישראל למלחמותיהם בכנענים. שם הוקם מזבח לה'. לאחר חורבן שילה היא המקום המקודש.