באר-שבע דורשת ראשי-עיר חדשים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

באר-שבע דורשת ראשי-עיר חדשים

להרחיק את יואל ואביה ולא להפוך את העיר לעיר-מקלט לחוטאים

באר-שבע (מאת סופר "דברי הימים")

באר-שבע דורשת ראשי-עיר חדשים

לפני צאת המשלחת מבאר-שבע אל הגלגל להשתתף בהמלכת שאול, נתכנסו כל ראשי בתי האבות מהם משבט יהודה, מהם משבט שמעון לישיבה דחופה. הם הטילו על המשלחת לבקש מאת המלך לשחרר את באר-שבע והמחוז כולו מידי שיפוטם של יואל ואביה שני בני שמואל השולטים בבאר-שבע ומשם על כל ארץ הנגב זה עשרים שנה. שנים אלה הם רודפי בצע ולוקחי שוחד ומדכאי את העם. כל עוד היה שמואל השופט על כל ישראל לא העזו תושבי באר-שבע להתנגד להם מפני כבודו של הנביא, אולם עתה כשיש מלך בישראל הגיע הזמן לשים שופטי צדק ומושלי משפט בעירם של האבות.

 

אסיפת ראשי בתי האבות התקיימה נגד רצונם של יואל ואביה אשר עמדו לצאת בלוויית אנשי שלומם בעיר לגלגל. אולם רובם המכריע של תושבי באר-שבע ומשפחות הרועים במרחבי הנגב בחרו במשלחת אחרת.

 

באסיפה טענו זקני השבטים ברוגז רב שבני שמואל נשלחו להיות שופטים בנגב, לאחר שהשבטים במרכז הארץ התלוננו עליהם באזני שמואל "אל תיהפך באר-שבע עיר מקלט לחוטאים, בל ישלחו לנגב אנשים שהודחו מהמרכז" - טענו ראשי בתי האבות.