הוקם צבא קבע בישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הוקם צבא קבע בישראל

300 חיילים יאומנו בנשק חדיש

גלגל (מאת סופרנו הצבאי)

הוקם צבא קבע בישראל

צבא קבע בן שלושת אלפים איש יהיה עתה בישראל. החלטה על כך קיבל שאול המלך מיד לאחר המלכתו ובזאת הכניס מהפכה שלמה בכל הדרכים הצבאיות והמלחמות בישראל.

 

מעשהו זה של המלך "ככל הגויים" הריהו מבחינה צבאית-ביטחונית מה שהיה מבחינה מדינית מעשהו של שמואל הנביא באיחודם של שבטי-ישראל תחת כתר-המלוכה.

 

כידוע, ההתגייסות עד כה הייתה רק בעת הצורך. לפעמים הקיפה את כל העם והיא התגייסות-חובה כבימי משה במדבר ויהושע בכיבוש הארץ; אולם לאחר מכן לא היה צבא ישראל אלא חיל מתנדבים מורכב מאיכרים שנטשו לעת צורך את שדותיהם ולאחר הקרבות חזרו לבתיהם.

 

ריבוי האויבים מסביב וכן הצורך לאמן את העם בנשק חדיש הולידו את הצורך להחזיק בצבא קבע. לפי שעה נקבע המספר לשלושת אלפים.

 

חלק גדול מצב זה מורכב מבני בנימין הידועים מאז כאנשי חיל.