שמואל יכתוב ספר על השופטים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שמואל יכתוב ספר על השופטים

רמה (מאת סופר "דברי הימים")

שמואל יכתוב ספר על השופטים

ממקורבי ביתו של שמואל נודע, שלפני צאתו לגלג להמלכת שאול, כינס הנביא את הלוויים-הסופרים עוזריו אשר ברמה והודיע להם על רצונו לאסוף על ספר את עיקרי תולדות העם מיום מותו של יהושע ועד היום הזה. הדברים מפוזרים בעשרות עשרות מגילות. שמואל הטיל על הלוויים לעבור בכל השבטים, לאסוף כל מה ששמור אצלם בכתב וכמו כן לשמוע מפי הזקנים את סיפורי העבר, כי רבים המה אשר לא נשתמרו בכתב. לכשייאסף כל החומר יערוך הנביא מבחר ויכתוב את ספר תולדות השופטים.