ואלה השופטים אשר שפטו את ישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ואלה השופטים אשר שפטו את ישראל

לפני מלוך מלך בישראל

ואלה השופטים אשר שפטו את ישראל

תמה תקופה בישראל. היא תרשם בדברי הימים כתקופת השופטים. ממות יהושע ועד המלכת שאול, תקופה רבת תמורות, רבת פגעים ורבת גבורה. המפה והתרשים הנתונים בעמוד זה יראו על מקומות, יסדרו סדר שמות, יקבעו מספר שנים. מאחורי כל אלה אין קצה לפרשיות הוד וצער, דמע ודם ושיר, קרעי-עם ושכחות-אל, התנדבות גבורה ומלחמות שחרור, צמצום והתרחבות, שובע ורעב, חטא וקדושה. כל אלה עברו על שבטי ישראל במאבק ממושך לאיחוד השבטים, לכיבוש הארץ.

 

על פתח התקופה החדשה, תקופת מלכות ישראל נסקור אחורנית את ימי השופטים, נזכרם לברכה כסוללי הדרך למלכות. רשימה זו נעשית על פי מסורות בע"פ ועל פי מגילות השמורות בידי זקני שבטים. יש והן סותרות זו את זו. יש והן מתעלמות זו מזו. היו שופטים אשר שפטו בשבטים שונים בעת ובעונה אחת. על כן אין צרוף השנים מוכיח את אורך התקופה. כן למשל שפטו יפתח את גלעד ושמשון את דן בתקופה אחת. בכל התקופה היה מרכז אחד לאלוהי ישראל, הוא שילה שלא נחרב אלא עם מות עלי. הכוהנים שמרו את משמרת הקודש. הלוויים נודדים היו ברחבי הארץ ומלמדים את העם.

 

שם השופט

שבטו

במי נלחם

עתניאל בן קנן

יהודה

אדום

אהוד בן גרא

בנימין

מואב

שמגר בן ענת

 

פלשתים

דבורה אשת לפידות

אפרים

מלכי כנען הצפוניים

גדעון בן יואש

מנשה

מדין

אבימלך בן גדעון

מנשה

בשרידי הכנענים בשכם

תולע בן פואה

יששכר

 

יאיר הגלעדי

 

 

יפתח הגלעדי

מכיר (מנשה בעבה"י)

עמון

אבצן מבית לחם

 

 

אילון הזבולוני

זבולון

 

עבדון הפרעתוני

אפרים

 

שמשון בן מנוח

דן

פלשתים

עלי הכהן

לוי

פלשתים

שמואל הנביא

לוי