שמשון לא זכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שמשון לא זכה

שמשון לא זכה

ביום זה בו אנו ממליכים מלך בישראל נזכור באהבה את אחרון הגיבורים מימי השופטים, את שמשון איש צרעה. עשרים שנה נאבק עם פלשתים. כמעט יחיד היה, גם בני שבטו בגדו בו לפני שבגדה בו אשת חיקו. פתח בשיסוע אריה וסיים ב"תמות נפשי עם פלשתים". בחגיגת ניצחון על ישראל הפיל על פלשתים את מקדש דגון, והוא עיוור ומפורך מעבודת פרך ועזוב לנפשו מעמו. רק אלוהיו לא עזבו.

 

בני שבטו מספרים שהוא מן הראשונים היה שהעלה את הרעיון להמליך מלך על ישראל וללמוד את מלאכת הברזל.

 

 שמשון משסע את האריה