נערי-גלעד הורידו גופות שאול ובניו מחומת בית שאן
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נערי-גלעד הורידו גופות שאול ובניו מחומת בית שאן

נערי-גלעד הורידו גופות שאול ובניו מחומת בית שאן

יבש גלעד. בפעולת לילה נועזת ביותר הצליחה יחידת צעירים ישראליים מיבש גלעד להגיע עד חות בית שאן, לטפס בה ולהוריד מעליה את גופות שאול ושלשת בניו, שהוקעו על חומה למען יראו אותם בני ישראל מכל עבר. גופתו של שאול הייתה כרותת ראש.

 

מיד בהגיע הידיעה מאנשי עבר הירדן המערבי שראו בעיניהם את גופת המלך דרות-הראש מוקעת על חומת בית-שאן, התלכדו צעירי יבש-גלעד, אשר בגלל גילם הצעיר לא צורפו עדין לחיילי שאול, והחליטו להסיר את הקלון ולהביא לקבורה את גופת המלך ובניו.

 

זוגות זוגות הם יצאו בשעות היום וללא נשק כלשהו, כדי לא לעורר תשומת לב המשמרות הפלשתיים המסיירים בכל הסביבה, כדי לבער את שרידי הצבא הישראלי ולאסוף נשק ושלל. רק עם רדת החשיכה התלכדו שוב לפני חומת בית שאן. קבוצה מיוחדת שמה מארבים במערות מפני משמרות העיר הסובבות את החומות. האחרים עלו בהר התלול ובעמדם נער על כתפי רעהו הגיעו לגופות והורידן לאט לאט, כשאפלת הלילה המעונן בעזרם.

 

מבלי להעלות אור, וברגלים יחפות הם החלו לצעוד בין שיחים חרוליים מלאי קוצים הגופות עטופות סדינים אפורים ומוטלות על בדי עץ. בהגיעם לירדן חצו אותו בסירה שהכינוה מבעוד יום.

 

עם שחר הגיעו ליבש וכאן קברו את מלכם ובניו מתחת לאשל.