הצלתם את כבוד ישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הצלתם את כבוד ישראל

אבנר לנערי יבש:

הצלתם את כבוד ישראל

מחניים. לאחר טכס ההמלכה התייצבו בפני אבנר בן נר עשרים נערים בני חמש-עשרה - שש-עשרה והודיעו לו על העברת גופות המלך ובניו וקבורתם.

 

מעיני שר הצבא ניגרו דמעות חמות.

 

"יברך אתכם ה' אלוהי ישראל בני החיל. כאשר גאלתם את גופת מלך ישראל מידי הערלים כן תזכו לגאול את דמו ואת נחלתו מידי כל אויביו מבחוץ ומבפנים".