איש-בשת הומלך על כל ישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

איש-בשת הומלך על כל ישראל

המלך הצעיר נשבע לנקום את נקמת אביו ואחיו
אבנר מוקיע בחריפות את דוד

איש-בשת הומלך על כל ישראל

בנוכחותם של זקני אפרים ובנימין, ראשי שבטי עבר הירדן המזרחי ושבטי הצפון, בנוכחותם של כוהני בית-אל מצאצאי חפני בן עלי הכהן הגדול אשר בשילה ובפיקודו של אבנר בן נר שר צבא ישראל, הומלך איש-בשת, בנו הרביעי של שאול, למלך על כל ישראל.

 

טכס ההכתרה התקיים ליד המזבח הקדום אשר במחניים. האווירה הייתה דחוסת אבל. דברי התפילה וקריאת "יחי" התערבבו בקולות בכי מכל. תוך דממת מוות סיפר אבנר בן נר על שעותיו האחרונות של שאול ועל פקודתו האחרונה, לו לאבנר, להציל את נפשו ואת נפש בנו כדי שלא ייסוף זרע מלוכה מבית שאול.

 

מלים חריפות השמיע אבנר נגד דוד בן ישי המתמלך בחברון על שבט אחד בישראל. "עתה הוכיח בית-הלחמי הלזה, כי אכן צדק מלכנו שאול ברדפו אותנו, כי אכן שם הנער את עיניו למלוך על העם. אולם בית ישראל כולו נאמן למלכו הראשון וליורש העצר. יחי איש-בשת בן שאול מלך ישראל" - סיים אבנר את דברו.

 

בקול עצור מדמעות ברך איש-בשת את העם ונשבע להיות נאמן לה' אלוהי ישראל, לנקום את נקמת אביו ואחיו מידי הערלים הפלשתים.

 

איש-בשת לא הזכיר בדבריו את שמו של דוד.

 

הוכרז על אבל של שלושים יום. פרט לתרועות שופר לאזעקת העם לא יושמע כל כלי נגינה בבית איש מישראל.