יהונתן לא השאיר צוואה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

יהונתן לא השאיר צוואה

יהונתן לא השאיר צוואה

בני יהודה מפיצים שמועות אשר לפיהן ציווה כביכול יהונתן בן שאול לפני צאתו לקרב שהוא מוותר על זכותו כיורש העצר ולדעתו יש להמליך את דוד בן ישי למלך על ישראל כולו.

 

מפיצי-השמועה מוסיפים וטוענים כי בצוואתו של יהונתן נאמר עוד שהוא "נוכח לדעת שרוח ה' שורה על דוד והוא נבחר למלוך על העם".

 

מביתו של יהונתן מודיעים: לא דבורים ולא דבש ולא עוקץ. אמנם אהב יהונתן את דוד אהבת נפש ואמנם הצילו מידי שאול אביו, אולם מעולם לא ראה בדוד את יורש המלוכה.

 

לא פעם ולא פעמיים סיכן יהונתן את חייו למען דוד. הוא העיר על עצמו את חמת שאול אביו בהזהירו מדי פעם את דוד. ברית ידידות כרותה הייתה ביניהם, אך לוותר על זכות המלוכה אין זה דבר הנתון לרשותו של יהונתן.

 

ילד בן חמש הותיר יהונתן אחריו והוא כעת כנראה בגבעה, אם לא הבריחו אותו משם מבעוד זמן.