אגרות למערכת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אגרות למערכת

אגרות למערכת

דוד בן-ישי בן-מוות הוא!

כבוד העורך!

בראש וראשונה רוצה אני להודות לקבוצת האנשים במערכת אשר מצאה עוז בנפשה לא להיכנע ללחץ אנשי יהודה ובני הנביאים הנלווים עמם. היטבתם לעשות בהעבירכם את העיתון למחניים. לכאן לא הגיעה עדיין ידם של פלשתים וידם של עבדם הנאמן דוד היהודי. אנו בני הגלעד נשבענו אמונים לשאול ולביתו ולא נבגוד.

 

אולם לפני שאנו יוצאים לנקום את נקמת מלכנו ולגאול את חרפתנו מידי פלשתים, האם לא כדאי לבער את הנגע מבית? האם לא דוד בית הלחמי הוא זה אשר דכא את רוח מלכנו ובעזרת שמואל ורוחו ובעזרת תלמידי שמואל, אלה הנביאים גד ונתן, הכניס ייאוש בלבו של מלכנו, אשר נאמן היה לה' אלוהי ישראל, ועל כן כה חרד לדברי הנביאים?

 

מי הוא שבט יהודה כי יבוא למלוך על העם?  היכן היה שבט יהודה עד כה?  היכן היה במערכות דבורה וגדעון?

 

והיכן היה דוד, המתיימר להיות "משיח ה'", כשיצאו הפלשתים להלחם בישראל?  האם לא היה בצקלג עיר פלשתים?  היה או לא היה?  ואם לא עזר להם, האם לא חיזק את ידיהם, בעצם שבתו שם?

 

אכן, בן-מוות הוא האיש ולא ייכון כסא שאול, כל עוד הוא חי.

שבח הגלעדי

 

 

אל תקשיבו לכזבי פלשתים!

עורך נכבד.

איש בנימין אני ונאמן בית שאול. אין לבי שלם כמובן עם דוד היהודי, אולם אחי בית ישראל! נשמר ונזהר לבלתי שמוע בקול המסיתים הפלשתים. אין פלשתים מעונינים אלא בחורבן כל שבטי ישראל, במלחמת דמים בינינו. הם מפיצים את השמועה שדוד נלחם בגלבוע נגד צבא ישראל. שקר הדבר. זה רק שלשום הייתי בחברון ובמו עיני ראיתי את השלל אשר שלח דוד לזקני יהודה ממה שלקח מידי העמלקי. אמנם עלה דד עם פלשתים, אך חזר מיד, ולא יאמין לבי לעולם שאכן יצא דוד להלחם נגד צבא ישראל.

ברכיה איש גבע

משבט בנימין

 

לא דוד הרג את גלית!

כבוד העורך!

תמה אני על כך למה אנו בני אפרים מסייעים בידי אויבו של שאול ליטול לעצמו לא רק כתר מלכות לא-לו, כי אם גם כתר-גבורה לא-לו. אין לך בית בישראל שלא יסופר בו עד היום על דוד שהרג את גלית הפלשתי.

 

אני הייתי באותו מעמד ואני יודע: לא דוד כי אם איש אחר מבית לחם הרגו, הוא אלחנן בן יערי-אורגים בית-הלחמי. תמה אני משום מה שותק האיש הזה עצמו, או שמא אינו חי עוד ואין מי שיתבע עלבונו?

 

אני חושב שמחובתנו הוא לגלות את האמת!

 

חצרון בן תער

איש אפרים