חירם נסיך צור חזר ממסע בעולם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חירם נסיך צור חזר ממסע בעולם

ישתתף עם אביו אביבעל בשלטון

צור

חירם נסיך צור חזר ממסע בעולם

חירם הנסיך בן שבע-עשרה חזר לאחר שנתיים ממסע ממושך בצי מסחרי בליווי צבאי לאורך חופים רחוקים של הים הגדול עד לקצה מערבו של הים וביקר במושבות צוריות חדשות אשר הוקמו שם.

 

כזכור עלה אביבעל אביו לשלטון בצור יחד עם עליית דוד לשלטון בחברון. ובשעה שדוד ביצר את שלטון ישראל ביבשה הרחיב אביבעל את שלטונה של צור במרחבי ימים. לאט לאט נשמט השלטון מידי צידון ועובר לידיי צור המעטירה.

 

ערים צוריות כבר הוקמו בחוף המערבי של אפריקה.

 

צור העיר מתפתחת במהירות מפליאה. לפי התוכנית יוקמו בה שני נמלים, אחד בצפון ואחד בדרום, תעלה תחבר את שני הנמלים. כך תאופשר תנועת אניות רבות בבת אחת.

 

כידוע יצאו מומחי נמלים צוריים לישראל כדי לבדוק אפשרויות להקים נמל בעציון-גבר כדי לקרב את דרך המסחר למזרח הרחוק.

 

בצור רואים בעין יפה את הצלחותיו של דוד, מכיוון שיציבות ואחידות מדינית באזור יפתחו דרכי מסחר חדשים רבים.