צור מעלה את המחירים ודורשת ערבויות מישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

צור מעלה את המחירים ודורשת ערבויות מישראל

ידידות לחוד ומסחר לחוד...

צור (מיוחד ל"דברי הימים")

צור מעלה את המחירים ודורשת ערבויות מישראל

בעצם ימי פריחת הידידות העמוקה בין צור וירושלים וימים ספורים לפני נשואי בת מלך צור עם שלמה מלך ישראל, הודיע שר המסחר של צור כי יהיה צורך להעלות את המחירים הן בעד בירוא העצים בלבנון והן בעד העברתם באניות צוריות ליפו. כמו כן רמז השר שארצו תדרוש מישראל ערבויות מתאימות לתשלום החובות.

 

תביעת ההעלאה במחירים באה לרגלי התפשטותה העצומה של צור בארצות רחוקות. אין היא מספיקה להעמיד אניות במספר הדרוש להקמת הישובים בחופי הים הגדול, כמו כן העלתה הבנייה המוגברת של אניות את מחיר העצים.

 

חוגים יודעי דבר כאן סבורים שבדברו על ערבויות, התכוון השר לחבל ארץ שלם מתחום ישראל הגובל עם צור.

 

את הודעתו מסר שר המסחר הצורי באזני משלחת בוני אניות שהתאוננה על מחסור בעצים והטילה את האשמה על ההסכם עם ישראל.

 

א. צור החדשה ב. צור העתיקה ג. נמל צפוני

ד. הסוללה המורמת המחברת את האי עם החוף

ה. היבשה המלאכותית שנשפכה מעפר להרחבת העיר

ו. נמל דרומי.