נתקבלו הזמנות חדשות לבתי-היציקה בסוכות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נתקבלו הזמנות חדשות לבתי-היציקה בסוכות

נמצאו אוצרות ברזל ונחושת בעבר הירדן

נתקבלו הזמנות חדשות לבתי-היציקה בסוכות

בין אלפי העובדים הישראלים שהועסקו שלוש שנים בהתקנת כלי המקדש היצוקים נתקבלה בשמחה הידיעה שבתי היציקה לא ייסגרו, כי הגיעו הזמנות חדשות לארמונות העומדים להיבנות בירושלים.

 

כן רבו הסיכויים לייצוא כלי הנחושת הישראליים אשר עוררו את התלהבותם של נציגי ארצות-חוץ שהשתתפו בחנוכת בית המקדש.

 

בעוד שהעבודה הקשה של כריית הנחושת והברזל נעשית בידי עבדים, הרי מלאכת היציקה היא בידי ישראליים, שהתמחו יפה יפה בעבודה.

 

אוצרות ברזל ונחושת נמצאו בכמות מספקת בעבר הירדן מצפון ליבוק בכיוון מזרחי. שם נעשית עבודת הכרייה והצריפה הראשונה. אולם עיקרה של העבודה, הזיקוק באחרון והיציקה לכלים, נעשים בעמק הירדן בסביבות סוכות. כאן יצקו את "ים הנחושת", זו מלאכת הפלאים המסובכת ואת שני עמודי הפאר "יכין" ו"בועז". הם יוצקו בעובי האדמה בתוך דפוסים עשויים טין.

 

כחומר דלק משמש פחם העץ המובא מיערות הגלעד.