מכרות שלמה – לשיא הייצור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מכרות שלמה – לשיא הייצור

"ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת"

מכרות שלמה – לשיא הייצור

שכלולים חדשים בדרכי כרייה וצרוף הברזל והנחושת. מעציון גבר עד אילת שטח רצוף מאוד של עבודה. גם מעיינות מים מתגלים בערבה. ברזל ונחושת יביאו זהב לארץ.

 

ששה חודשים עברו מיום צאתי מירושלים למסע בערבה. וכפי שהוטל עלי עברתי את הערבה לכל ארכה, שבמסע רגיל, הזמן הוא אחד-עשר יום מקצה ים המלח עד עציון גבר.

 

מה היה בכל האזור לפני כן ידוע לי רק על פי השמועה. אמנם ידועים היו מאז האוצרות הטמונים באדמה זו, והן כבר משה רבינו אמר: "ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחושת", אולם מעולם לא ראו שטחים אלה ומכרות אלה עבודה אשר כזאת ותסיסה אשר כזאת. אדומים וקינים היו מנצלים את עפרות הנחושת והברזל. בייחוד הצטיינו מאז ומעולם הקינים באומנות החרושת, ונתקלתי במנהלי עבודה אחדים שהם ממוצא הקיני, אף כי נטמעו כמעט כליל בישראל.

 

אולם רבבות בני אדם עסוקים במכרות וביציקה, ומפעלי יציקה גדולים ובוערים יומם ולילה, את זאת טרם ראתה הערבה, כשם שספק אם אי פעם הייתה בה תנועה בלתי פוסקת שכזאת. הרי הארץ היא כמעט מדברית ומי ראה עוד במדבר שלא תעבור בה שעה אחת מבלי שתתקל בשיירות, שיירות גמלים. הלך ושוב, הלך ושוב, למאות ועמוסי כל-טוב. עמוסי עפרות, עמוסי פחם-עצים, עמוסי תוצרת מוגמרת של כלים מותכים, עמוסי צרי וארגמן וזכוכית לנמל עציון גבר.

 

שיירות קבועות מספקות למחנות העבודה העצומים מזון ומשקה. אמנם נתגלו בערבה בזמן האחרון גם מעיינות מים וכבר החלו בניצולם, אולם עדין אין בהם לספק צורכי רבבות עובדים, על כן הותקן שרות מזון ומשקה קבוע. יום יום מגיעים מן הצפון מאות גמלים עמוסי שקים וכדים גדולים. שיירות אלה מביאות עמן בחזרה נחושת קלויה.

 

המכרה הגדול ביותר ולידו מצרפות גדולות מצאתי באמצע הערבה בפונון. לכאן יורדים גם כל השנה נחלים מהר אדום ועל כן גם בעיית המים אינה קשה.

 

האזור סביב לפונון קרוי בפי הקינים "גיא חרשים" כי אכן שם לא פסקה מעולם העבודה גם אם הממדים מצומצמים.

 

אחד המומחים נתלווה אלי והראה לי את הגושים השחורים בתוך צלע ההרים:  "לזאת יקרא ברזל" אמר לי. מועט אצלנו הברזל מהנחושת, אך עדין שנים רבות לפנינו ולהפקתו.

 

הכורים מרוכזים במחנות גדורים שבמרכזן בנוי מגדל שמירה ובו גם גר למטה מפקד המחנה. הכורים יוצאים לעבודה עם שחר ובשעות החום בצהרים הם נחים כדי לשוב

 לעבוד אחר צוהרי היום עד חשכה.

 

לעומת זאת נמשכת העבודה בבתי המצרפות והיתוך בלי הפסק ביום ובלילה. בלילה לאור מדורות ופנסים גדולים.

 

להיתוך העופרת יש ומשתמשים בכבשני ההיתוך הקטנים הקדומים של הקינים והאדומים, אך מוקמים והולכים בתי היתוך גדולים וחדשים שאין האש דועכת בהם לעולם. בעוד שבעבר השתמשו במפוחי יד ללבות את האש, הומצאה שיטה חדשה לניצול משק האוויר, כלומר לחץ הרוח המתמיד בערבה. בתוך הקירות נוקבו נקבים צרים ומוארכים אל עבר כיוונו של הרוח מתחת לגג. בתוך המצרפות נערמות ערמות של פחם-עץ. פעם הודלקו ואין הדליקה פוסקת.

 

אולם כל מה שראינו בפונון ובדרך מפונון דרומה כאין וכאפס הוא לגבי מה שנתגלה לעינינו בעציון גבר, זהו הכרך הגדול אשר קם בפינת ארץ נידחת זו ממש בין לילה, כי רק שנתיים ימים עברו מאז הוחל בבניינה. זאת היא ממש עיר ברזל ונחושת, האש והעבודה אינן פוסקות יומם ולילה.

 

התהלכתי בין החומות ובין הבתים העצומים ממש הלום רעש.

 

לכל אורך החוף של ים סוף בקצהו זה אין למצוא מקום יותר קשה מבחינה אקלימית מאשר מקומה של עציון גבר. הפנה מבטך מזרחה ותראה אפילו ירק רב ועצים, אולם כאן כאילו כל כוחות המדבר והחולות והשרב חברו יחד. אם כן מה ראה שלמה לבחור במקום זה דווקא?

 

דבר זה הוברר לנו רק כשנכנסנו לתוך בתי ההיתוך. הרוח הצפונית המתמדת היא כוח אדיר שעד כה לא עלה במוחו של איש לנצלו לעבודה זו. אלפי אנשים לא ייצרו כוח ליבוי זה אשר יוצרת רוח זו.

 

בנייני ההיתוך מסובכים מאוד, יש בהם חדרי היתוך וחדרי צריפה. למטילי נחושת קלויה לחוד ולמתכת זקוקה זיקוק שלם לחוד. ארובות ארוכות יוצרות את משק האיר המתמיד. בכורי חרס עבי-דפנות מוכנסים עפרות המתכת הכתושים, סביב להם נערמות ערמות פחם עץ הנדלקות בזו אחר זו. משק האוויר מקיים את האש בלי הרף.

 

העיר בנויה כולה לפי תוכנית מדויקת, כי לא נמצאה פה לפני כן עיר אחרת. הכל מסודר ומחושב להפליא. אמנם רב סבלם של התושבים מהחולות, אולם שמחת היצירה המתמדת מכפרת על סבל זה.

 

ירדתי לנמל, ואף כאן הוסבר לי משום מה נבחר מקום זה. בקצה המזרחי של המפרץ בולטים סלעים תת-ימיים רבים, שם צפויה תמיד סכנה לאניות.

 

עתה עלי לתאר עוד את המפעל הגדול השני של מלכנו באזור זה, והוא ראשון בתולדותנו וראשון באזור: מספנות. מזרחה מכאן בשטח הקרוי אילת בונים בלי הרף ובידי מומחים את הצי העברי. ועל-כך מחר.

 

מראה כללי של בתי ההיתוך בעציון גבר

 

 

החלק העליון של בית היתוך מתחת לגג הארובה הארוכה של משק האוויר.

 

 

בור היתוך ישן ופשוט