אומרים ש...
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אומרים ש...

אומרים ש...

שלמה המלך

שלמה המלך מקיים כיבוד אם במידה שאין למעלה ממנה. כשבת שבע נכנסת הוא קם מכסא המלכות, משתחווה לה לאמו עמוקות ומושיבה לימינו. ראוי כמובן שדרך זו של כיבוד אם ישמש למופת לכל אחד. אם מלך נוהג כך, בשר-ודם הדיוט על אחת כמה וכמה.

 

יחד עם זאת מציינים שכיבוד-אם זה אינו מחייב אותו דווקא לקבל את מצוותיה. כן מזכירים את ביקורה של בת-שבע אצל שלמה בעניין אבישג השונמית. לאחר כל אותות הכבוד ולאחר שאמר: "שאלי אמי כי לא אשיב את פניך", לא נרתע מלהשיב את פניה. היא ביקשה שיתן את אבישג פלגש דוד לאדוניהו לאישה, אך הוא סרב כי ראה בזאת ראשית התמרדות.

 

כיבוד-אם לבד וסירוב לבד.

 

 

מלכת שבא

מלכת שבא באה לפי דבריה לשמוע דברי חכמתו של שלמה. יודעי דבר סבורים שלשם כך בלבד לא הייתה המלכה עושה דרך רחוקה וקשה כל כך. אבל הולכי רכיל בחצר המלך מחולקים ביניהם מהי כוונתו האמיתית של הביקור המלכותי המפואר הזה. יש אומרים שהיא באה לדון בענייני "דרך אנייה בלב ים" כלומר לפחות חוזה מסחרי, מחשש בתחרות הצי הישראלי בסחר הימים ויש אומרים שבאה לפתור את חידת "דרך גבר בעלמה..."

 

 

כסא שלמה

כסא שלמה הנבנה והולך יהיה מעשה כשפים ממש. כידוע יעמדו אריות זהב משני צדי המעלות. אולם המעלות תהיינה עשויות כך שמי שאיננו יודע כיצד לעלות ויגע בהן מיד האריות משני הצדדים שולחים את כפות רגליהם ולופתים אותו, ואין הם מרפים ממנו אלא על פי תנועת ידו של שלמה.