משלי שלמה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

משלי שלמה

בשדה ספר:

משלי שלמה

ידוע היה מלכנו עד כה כמחבר שירי אהבה מנעוריו, אף על פי שלפי שעה לא כונסו שירים אלה על ספר. לעומת זאת נעשה עתה מבחר פתגמי חכמה שלו.

 

מעתה יורו הסופרים פרקים חדשים לנוער. סופר המלך מסר העתקים מפתגמי המלך, מאמרותיו וממסקנותיו מן החיים על הנהגת העם והמדינה, למען ידעו צעירי ישראל חכמה ומוסר ויבינו אמרי בינה.

 

המשלים מלאים חכמת חיים. ואשרי האדם אשר מצא אותה, כי קוראת החכמה: "ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז". רוב הדברים אמורים לבני הנעורים להורותם מהי דרכם בחיים, כי ירחקו מרע, מדבר שקר ומהבטחות שווא. אהבת העמל היא מידה נעלה, ומלכנו המתבונן בטבע והחכם מכל אדם המתבונן בטבע והחכם מכל אדם קורא לצעירים לראות את דרכיה של הנמלה, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל, והמכינה בעוד מועד את לחמה אשר תאכל. העצלות היא מידה מגונה, ורבים הם המשלים על העצל ועל טענותיו. הוא תמיד כחומץ לשנים וכעשן לעיניים.

 

למידות נאות אחרות קורא שוב החכם: אהבת הרע ובחירתו, שנאת הרכילות, התרחקות מן הרשע, שמירה על שלום הבית. והטעמה מיוחדת יש בדברי החכם האומר: "כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך. ושמת שכין בלועיך אם בעל נפש אתה. אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים." ועוד: "אל תתהדר בפני מלך ובמקום גדולים אל תעמוד."

 

כל משל צופן בו חכמת חיים עמוקה. רבות הן הדוגמאות. והגדיל לעשות מלכנו בחדירת ראייתו בטבע, בהכירו את דרך האדם ובדברי ההדרכה הן לצעירים למען ידעו מוסר והן להורים למען ידעו לא לחסוך שבט מבניהם.

 

כל הדברים דברי אמת וחודרים חדרי בטן. אשרי האיש אשר ילך בעצות אלה.