אלוהי מצרים עושים משפטים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אלוהי מצרים עושים משפטים

אלוהי מצרים עושים משפטים

אלוהי מצרים אוהבים מאוד משפטים. לכאורה נדמה היה שהפרשה המשפטית סת-הורוס, הנמשכת כבר קרוב לאלפיים שנה, הגיעה לידי סיומה, ולא נותרה עוד שום נקודה שאחד הצדדים לא ניצל אותה במלואה. אך זה האל הקשה סת אינו התייאש כלל.

 

אמנם המשטר בעולם האלים המצריים (דרך אגב: הוא דומה בצורה מפליאה ממש למשטר הממלכה המצרית הוא משטר חמור מאוד של יד חזקה, אך גם האלים העליונים ביותר צמודים לחוק ולסדר ואין בידו של אל, ויהי זה רע בכבודו ובעצמו, להתחמק מדין.

 

אלים מצריים שפגיעתם רעה

 

והנה הסנסציה הגדולה אשר התרחשה באחרונה בעולם המשפטי של אלי מצרים:

 

לאחר מאבק של אלפיים שנה בהן הכחיש סת את אבהותו של אוסיריס לגבי הורוס, הוא עבר לתכסיס אחר והחל לשלול את אמהותו של איסים לגבי הורוס וכל השמים כמרקחה והיאור גועש.

 

ואלה תולדות הסכסוך: סת הוא אלוהי מצרים העלית בעוד שהורוס הוא אלוהי מצרים התחתית.

 

שני האלים הסכימו בינם על דבר אחד: אין כל טעם לפיצולה של ארץ הנילוס ולפיצול שלטונם.

 

עד כאן ההסכמה ההדדית.

 

מכאן ואילך הסכסוך:

לאחד את מצרים הדרומית והצפונית? בודאי. אך מי בראש? סת אל הדרום טוען לזכותו והורוס - לזכותו. הדברים הגיעו לידי תגרת ידיים. אמנם הורוס איבד בתגרה זו עין אחת, אך המנצח היה הורוס והוא נטל לעצמו את השלטון על מצרים המאוחדת. (בדרך מקרה ארע הדבר באותו זמן בו הצליח פרעה מנס לאחד את שני חלקי היאור).

 

ואז פתח סת במאבק משפטי.

 

אמנם זכה הורוס בכוה הזרוע, אך בשום חברה הוגנת, ואף לא בעולם האלים, אין כוח הזרוע מספיק להקניית זכות. עיקר זכותו של הורוס בא לה בירושה בהיותו בנם של האלה איסיס והאל אוסיריס. ולאחר שאוסיריס נרצח הוא היורש.

 

על פרשת הרצח לא נדון בזה, דעת הקהל בעולם האלים בשמים ובארץ היא שסת הוא הרוצח, אך הוכחות ברורות לכך אין. בינתיים, אולי גם כדי לחפות על פשעו, האשים סת את איסיס בזנות, ועל ידי זה בא לשלול מהורוס את זכות הירושה, שכן הוא נולד כבר אחרי מותו של אוסיריס.

 

האשמה כבדה זו הובאה בפני בית הדין המחוזי באון, עיר-השמש, והיא נדחתה כבלתי מבוססת. אז פתח סת במערכה משפטית נגד אוסיריס עצמו והטיח עליו בהעדרו אשמות איומות. בשמו של אוסיריס הופיע עורך-דין שלו, האל החכם והסופר המפורסם

תות. אב בית דין היה האל גב.

 

ושוב הפסיד סת במשפט. אוסיריס הוכרז כצדיק וישר והורוס כבנו ויורשו כחוק.

 

תקופה ארוכה נעלם סת, לאחר שנידון בעוון הוצאת דיבה על אל מכובד ונצטווה לשכב למרגלות אוסיריס.

 

אוסיריס כאל הירח

 

אולם עתה המציא דבר חדש: באי אלה מחוזות החלו בני אדם וכוהניהם (כל הצרות על האלים באים מבני אדם אלה המבלבלים את הסדרים!) לעבוד להורוס בנו של האל אוסיריס והאלה... הוטור.

 

אמנם ספק אם יש בכך כדי לשלול את זכות הירושה, כי אין שלטון הולך אלא אחרי האב, אך סת זה כנראה אין כוונתו אלא להשמיץ.

 

הפעם אומרים יובא הדין בפני רע-אמון בכבודו ובעצמו.

 

נחיה ונראה.