תלמיד מגזר זכה בפרס ראשון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

תלמיד מגזר זכה בפרס ראשון

גזר

תלמיד מגזר זכה בפרס ראשון

חג גדול היה היום לכל ילדי גזר, כאשר סגן הלוויים שהגיע מירושלים העניק פרס - מגילה ועליה כתובים כל סיפורי שמשון הגיבור - לגדי בן יהודע, בן העשר, על החיבור המוצלח ביותר אשר חיבר על הנושא: "כיצד תחלק את ירחי השנה?" מכל העבודות אשר הוגשו חרותות באבן, עלתה יפה ביותר עבודתו של גדי והיא תיקבע בקיר בית הספר שבגזר למען ילמדוה כל התלמידים והרי פירושו של הלוח:

 

שבע עונות בשנה על פי עבודותיו של האיכר. מחבר הלוח חילק את השנה וקרא לכל ירח (חודש) על פי העבודה העיקרית הנעשית בו. ישנן עבודות או עונות הנמשכות חודשיים ואותם ציין המחבר הצעיר כ"ירחו" (על דרך דיבורם של תושבי גזר שהושפעו מהלשון המצרית כי המצרים שלטו זמן רב יותר בגזר מאשר בכל עיר אחרת, ונזכור שקבל שלמה המלך את גזר כמתנת פרעה לבתו, שנשאה לשלמה ובמצרית הסיום של רבים הוא "ן").

 

וכך יצאה חלוקה החל מחודש תשרי:

 

שני חודשי אסיף (תשרי, חשוון):

שני חודשי זריעה (כסלו, טבת);

שני חודשי לקש (שבט, אדר);

חודש קציר שעורים (אייר);

חודש קציר כללי (סיוון);

שני חודשי זמיר (תמוז ואב);

חודש הקיץ - הקץ (אלול).

 

ראוי הוא לוח זה שייקבע בכל בתי הספר, ובייחוד באלה שעברים, כדי שידעו גם תלמידי הערים את סדר עבודת האיכר בשדה.

 

 

ירחו אסיף

ירחו זרע

ירחו לקש

ירח צעד פשתה

ירח קציר שעורים

ירח קציר וכלה

ירחו זמר

ירח קץ