עם ירושלים נרגש ונזעם -
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

עם ירושלים נרגש ונזעם -

כל הלילה הועלו עולות בבית-המקדש

עם ירושלים נרגש ונזעם -

הר הבית. מאז החלו להגיע הידיעות המדאיגות משכם לא כבתה האש מעל המזבח ולא פסקה תפילה מפי משמרות הלוויים המתחלפות בזו אחר זו.

 

הועלו קורבנות לשלום המלך ולשלום העיר, לשלום הבית ולשלום העם. מארמון המלך נשלחו פרים ואביוני ירושלים הביאו בני יונים - ובלבד לכפר על עוון העם ולהסיר את חרון אף ה' מעל בית דוד.

 

בלי הפוגה מתקהלים בני ירושלים ואנשי יהודה ובנימין בחצר ובעזרות ומצפים לידיעות. אנשי אפרים מעטים אשר נזדמנו לבית ה' באלה הימים מיהרו לצאת את העיר מפני זעם עם ירושלים.