אין מקלט לנאשם ברצח!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אין מקלט לנאשם ברצח!

חנון בן נעמי יוסגר ליבש גלעד ויועמד שם לדין על רצח אביו החורג

אין מקלט לנאשם ברצח!

רמות גלעד (מאת סופר "דברי הימים-" לענייני חוק)

 

בית הדין כאן ציווה להסגיר את חנון בן נעמי (שם אביו לא נודע) לידי זקני העיר ביבש-גלעד ולידי גואלי-הדם מיבש-גלעד לאחר שמצאו על פי עדים שהוא רצח את אביו החורג בכוונה תחילה ולא בשוגג, כפי שטען הנאשם בהופיעו בשער העיר ובבקשו מקלט.

 

כזכור ארע לפני שבועיים מעשה רצח מכוער ביבש-גלעד. אביגד בן טבאל בעלה של נעמי נמצא מת בחורשה שעל הגבעה כשראשו בקוע לשנים בגרזן. בניו הגדולים השתערו מיד על אחיהם החורג, חנון, שהיה עם אביהם בחורשה לברא שם עצים. חנון נמלט מידיהם והגיע עד לרמות גלעד שהיא עיר מקלט, בהתאם לחוק נפתחו לפניו שערי העיר וניתן לו מקלט. כשהופיעו שעה קלה אחר כך רודפיו, נאמר להם שאם יגעו לרעה בנמלט, דמם בראשם וידונו אותם כרוצחים.

 

הבנים טענו שחנון איים פעמים מספר על אביהם שירצחו אם לא יבטיח לו חלק בנחלתו. כמו כן הופיעו עדים שהעידו ששמעו צעקות מפי הזקן: "הצילו הצילו!", וראו את חנון בורח וזורק את גרזנו.

 

אחר כך כנראה נמלך חנון בדעתו וחזר לביתו בטענו: נשל הברזל מידי ובשוגג עשיתי. אולם הבנים בכל זאת התנפלו עליו ואז החליט להימלט על נפשו.

 

בית הדין ברמות גלעד קבע שיש עדויות מספיקות להעמיד את האשם לדין, אולם המשפט עצמו יתקיים במקום הפשע ביבש-גלעד. מאותו רגע שניתן פסק דין זה שוב אסור להם לגואלי הדם לנגוע בו עד אשר יינתן פסק הדין הסופי.

 

"אין ערי המקלט מקום למלט בהם רוצחים" - הכריז הכהן שישב בראש בית הדין המיוחד לענייני גאולת-דם.