עגלים יועמדו בדן ובבית-אל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

עגלים יועמדו בדן ובבית-אל

ברגע האחרון

בית אל (מאת סופר "דבה"י")

עגלים יועמדו בדן ובבית-אל

שעות ספורות לאחר שהגיעה הידיעה על הקרע בישראל הופיעו כאן כוהנים משכם ומשילה והחלו בודקים את שרידי המקדש והבמות. כדי למנוע את נהירת העם לבית המקדש ירושליימה, החליט ירבעם בעצת כוהנים להחזיר את פולחן העגל כדמות אלוהי ישראל ולקבוע שני עגלי-זהב: אחד בבית אל בדרום ושני בדן בצפון; דבר זה ימנע גם לדברי הכוהנים עבודת אלילית, שכן, "העגל לא אל זר הוא כי אם ה' אלוהי ישראל הוא".

 

שלוש מאות שנה לצאת בני ישראל ממצרים, יחד שבטי ישראל; מאה שנה לאחר שהומלך שאול בן קיש מלך על כל בית ישראל בידי שמואל הנביא קרה אסון הקרע הזה בעם.

 

שמונים שנות מלכות וגדולה של דוד ושלמה, דם-אחים שנשפך יחד על גירוש אויבים והרחבת הגבולות, בית מקדש אשר הוקם בירושלים לאלוהי ישראל אל אחד, כל אלה לא היה די בהם כדי להתגבר על יצר הפילוג השבטי בעם. על כן כקרוע אדם על מת כן עלינו לקרוע בנפש אבלה על הקרע בבית ישראל.