קרע בעם – הוקמה מלכות עצמאית בצפון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

קרע בעם – הוקמה מלכות עצמאית בצפון

קרע בעם – הוקמה מלכות עצמאית בצפון

ירבעם הוכרז למלך. רחבעם נכשל במו"מ. בירת מצרים הועתקה לפי-בסת.

 

המפה בגיליון משקפת מיד מה ארע להם לעם ולארץ עם אסון חלוקת המלוכה. לא רק פילוג מבפנים, כי אם גם אבדן כל מה שנרכש בימי הגדולה. שנות דוד ושלמה לא נוצלו כדי לבצר ולהבטיח את השטחים שנכבשו, ועל כן ברגע החולשה נקרעו כל האזורים שנכבשו ולא יושבו.

 

אפילו מצרים - הזוכה להתאוששות מה בימי שישק הלובי - מעיזה לחדש את חלומות שלטונה בארץ ישראל לאחר שנדחתה כליל ממנה בימי עליית הפלשתים ממערב ובני ישראל ממזרח. ואין זה מעשה צבאי בלבד. מבחינה צבאית אין מצרים חוזרת עוד לימי תותמוס השלישי או רעמסס השני. הפעם הצלחתה היא מדינית. מצרים הופכת להיות ארץ מקלט פוליטי. מלכי אדום ומרדני ישראל בורחים אליה ומנהלים משם את תככיהם נגד מלכות ישראל. גם ירבעם בן-נבט לאחר כשלון המרד הראשון מוצא בה תמיכה לתוכניותיו. כדאי לשים לב לעובדה זו שמשבט אפרים בן-יוסף נמתחים חוטי ידידות ואמון למצרים. יתכן שאין כאן אלא בעיה גיאופוליטית גרידא. יהודה סמוכה למצרים ועל כן מצרים היא תמיד לגבה אויב. בעוד שמלכות ישראל חוששת יותר ממעצמות הצפון. אולם יתכן שהשפעות מצרים היו למסורת קדומה בשכם, היא בירתה הקדומה של בני יוסף.

 

המצב הפנימי בירושלים משתקף בידיעות על הפגנות איבה נגד הנשים הנכריות שבעקיפין יש להן חלק באסון הלאומי, כן הן - היטו את לב שלמה - וחלק רב של ההכנסה הלאומית נבלע על ידיהן. "ידיעה" אחרת מספרת על זיופי מידות. גם שחיתות מסחרית זו היא תוצאת מהשפע הכלכלי והערכת יתר של החומר.

 

מורשתו המדינית של שלמה מתפוררת. לעומת זאת עולה דמותו הרוחנית. בגיליון זה ניתן סכום יצירתו הרוחנית כפי שהיא משתקפת בשיר השירים, במשלי וקהלת לא מדובר כאן על ספרים ("שיר השירים" "משלי", "קהלת") כי אם על יצירות.

 

תהיינה הדעות אשר תהיינה על חיבורי הספרים האלה (והרי אף המקרא עצמו אינו מייחס את כל ספר משלי לשלמה) אין ספק שהמסורת היה לה על מה שתסמוך ביחסה יצירות אלה לשלמה.

 

שלמה שבאגדה ישוקף בגיליון הבא, עם מרחק גדול יותר בזמן.

 

באגרת אחת למערכת באה לידי ביטוי המבוכה בפרשת אחיה השילוני. הקרע, שודאי אסון הוא נעשה בשיתופו המלא של נביא. מי הוא נביא זה? משום מה מסיע הוא לקרע מעל בית דוד לירושלים? האם אין כאן טינה קדומה של בירת כוהנים קדומה - שילה - לירושלים?

 

לוח גזר מובא כאן על פי ההשפעה של "תרגילי תלמידים" בתוספת ה"פרס" שזכה בו מחברו.