נתקיימה נבואת ישעיהו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נתקיימה נבואת ישעיהו

נתקיימה נבואת ישעיהו

לא עברו עשרים וארבע שעות מאז עמד ישעיהו בחצר ארמון המלך ודיבר באזני השרים הנבוכים והחרדים את הדברים הבאים:

 

"אכל השנה ספיח ובשנה השנית סחיש ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים, ויספה פליטת בית-יהודה הנשארה שורש למטה ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית ופליטה מהר ציון, קנאת ה' צבאות תעשה זאת. לכן כה אמר ה' אל מלך אשור:

לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנו מגן ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר בא, בה ישוב ואל העיר הזאת לא יבוא נאום ה'. וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי."