שליחי המורד הבבלי מרודך הגיעו לאילת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שליחי המורד הבבלי מרודך הגיעו לאילת

שליחות מדינית אל מלך יהודה? ישראלי שהיה במשלחת מספר על צפית-הגאולה של גולי שומרון

שליחי המורד הבבלי מרודך הגיעו לאילת

אילת (מאת סופר "דברי הימים")

 

בדרך הים הגיעה קבוצת "סוחרים" מעילם שעשו את דרכם סחור סחור באנייה שיצאה ממפרץ הפרת ושטה סביב סביב עד הגיעה הנה.

עד מהרה התברר שלא סוחרים הם אלה, כי אם שליחיו של מרודך בלאדן הבבלי המציק זה עשרים שנה ומעלה למלכות אשור.

 

השליחים נבהלו לשמוע על מסע הניצחון של סנחריב ועל המפלה ליד אלתקה. בהיותם בדרך לא שמעו דבר וחצי דבר מכל מה שהתרחש בשנה האחרונה.

 

מרודך בלאדן שלחם בשליחות מדינית חשובה אל מלך יהודה, אשר שמעו הגיע עד גבולות עילם, ארץ מזרח רחוקה זו.

 

בהתרגשות רבה עלה על חוף אילת אחד מחברי המשלחת. הוא נשק את אדמת הארץ. במהרה נתברר שהוא ישראלי מהגולים אשר בעילם. בהיותו מיועצי המלוכה בשומרון עלה לגדולה גם בעילם והיה לאחד היועצים של מרודך המורד. השליח סיפר על הגעגועים העצומים של בני ישראל הנידחים לארץ ישראל. לידיהם הגיעו אגרות מאת נביא ירושלמי ובהן הבטחה שיגאלו משבי וגולה, אם ישובו בכל לבם לה' אלוהי ישראל ולירושלים.

 

בדרך כלל ניכרת בין הגולים חרטה על הקרע אשר נקרעו מירושלים ומבית דוד. המשך קיומה של מלכות יהודה משמשת להם הוכחה שאכן טוב בית דוד בעיני ה'.

 

שמו של הנביא מחבר האגרות לגולה לא פורש, אך הגולים מניחים שזהו ישעיהו הזועם ומוכיח בירושלים והמנחם והמבשר לגולים.

 

המשלחת נתעכבה באילת ואינה ממשיכה בדרכה בגלל מצור ירושלים. אם תיפול העיר היא תשוב בדרך שבאה בה.

 

 

ארמונו של סנחריב מלך אשור בנינווה