נבוזראדן: "פרעה שכח את לקח כרכמיש..."
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נבוזראדן: "פרעה שכח את לקח כרכמיש..."

נבוכדנצר מרכז את כל כוחותיו

נבוזראדן: "פרעה שכח את לקח כרכמיש..."

ריבלה.

במטהו הראשי של נבוכדנאצר הוחלט לרכז את כל צבאות בבל הפזורים מגדות האורנטס ועד למצרים כדי להנחית מכת מוות לחיל חפרע מלך מצרים.

 

נבוזדרארן רב-סריס הודיע כאן שטעות היא בידי המצרים הסבורים שהפתיעו את הכשדים בנחיתה בצפון. אכן כוחה של בבל עדיין לא גדול בימים, אך יעיז נא צבא מצרים לחדור ליבשה ולא יישאר שריד ופליט למרכבות פרעה ולפרשיו.

 

"היכן כותבי העתים במצרים? למה נדם קולם של הסופרים שם? שכח או לא שמע חפרע את מה שהיה לאבי אביו הוא נכו "האדיר"? הן בבושת פנים נטש את שדה הקרב בכרכמיש, וחילו הוכה שוק על ירך? ישוב חפרע אל היאור וישתה מימיו ואל יצמא אל מימי הפרת!".