ניצחון המצרים ליד צידון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ניצחון המצרים ליד צידון

פרעה תובע שצבא יהודה יעלה בעורפם של הבבלים

ניצחון המצרים ליד צידון

מצור מודיעים שהצבא המצרי אשר נחת בחופי צידון מעל סיפונו מאה ספינות גדולות הניס את חיל המצב הבבלי מצידון והשתלט על כל אזור החוף מצידון ועד צור.

 

ההתקפה הפתיעה את הבבלים והם נסוגו בבהלה. צור שוחררה שוב מהמצור הממושך וחייליה מצטרפים לחיל הפרע.

 

לאחר הניצחון של הצי המצרי המחודש על ספינות בבל ליד קפריסין, חוסל שלטון בבל בים.

 

 

צדקיהו לחפרע: לא נותר בידינו נשק התקפה!

סופרנו בבית הלבנון כותב:

הסערה בעקבות מאסר ירמיהו הסיחה לשעות אחדות את הלבבות מהדיון הצבאי המכריע שהתקיים בבית הנשק.

 

בשעות הלילה הגיעו שלשה רצים מחיל פרעה ותבעו מצדקיהו לצאת לעזרת הצבא המצרי.

 

בעוד גדודי נבוכדנאצר בראשות נרגל-שראצר רב-מג חתנו של מלך בבל נסוג מירושלים כדי לקדם את פני חילות חפרע העולים מן הדרום, ייטיבו חיילי ירושלים לעשות - לדעת שליחי מצריים - אם יעלו עליהם מעורפם וכך יכו שוק על ירך את חילות בבל.

 

לסופרכם נודע שצדקיהו אינו נוטה לקבל את ההצעה המצרית, כי מאז גלות יהויכין, אבדו ליהודה מיטב המפקדים הצבאיים, וגרוע מכן: לא נותרו חרשי ברזל וכמעט שאין נשק התקפה בידי החיילים שלנו. מאחורי חומות בצורות כחומות ירושלים נוכל לעמוד שנים רבות כאשר עומדת צור, אך לא בשדה קרב.

 

מוסרים ששליחי חפרע נתמלאו זעם והם מאיימים בהחזרת הצבא המצרי לגבולות מצריים.

 

מעטים מבין השרים מייעצים לקבל את ההצעה המצרית ולצאת לקרב פתוח עם הבבלים. אך סבורים שדעתם לא תתקבל על לב המלך.