פוענח כתב-סתרים של הנביא ירמיהו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פוענח כתב-סתרים של הנביא ירמיהו

מלה אחת משמשת מפתח להבנת מכתבו של הנביא אל גולי בבל

פוענח כתב-סתרים של הנביא ירמיהו

שני שליחים שעמדו אתמול לצאת את ירושלים בדרכם בבלה, נעצרו שעתיים לאחר מאסר הנביא כחשודים להיות שליחים של ירמיהו אל ראשי מפלגת השלום בבבל או אף אל נבוכדנאצר עצמו.

 

בחיפוש שנערך אצלם נמצאו עשרות אגרות מאת בני המשפחות אל הגולים, אולם המחפשים לא שמו לב אליהם. בסופו של דבר נתגלתה איגרת כתובה בכתב ידו של ברוך בן נריה, אולם האיגרת הייתה כתובה בלשון משונה ביותר. יום שלם ישבו סופרי העזרה כדי להבין בלשון האיגרת - ולשווא.

 

רק בשעה מאוחרת נתעורר אחד הסופרים למקרא המלה ששק- הוא נזכר שבאחת הנבואות שבעל פה הזכיר ירמיהו את השם מלך ששק, וכשנשאל למי הכוונה אמר: הוא מלך בבל.

 

הסופר השנון מצא עד מהרה שסימון "בבל" באותיות "ששק" בא לו לנביא על ידי הפיכת סדר האותיות על פי א"ת ב"ש, כלומר, האותיות מתחלפות ביניהן בסדרן ההפוך. אות א' ראשונה באל"ף בי"ת באות ת' אחרונה וכו'. וכן משמשת האות ש' במקום האות ב' והאות כ' במקום האות ל'.

 

סבורים שכל המכתב כתוב בכתב סתרים זה. בלשכת הסופרים פוענח כבר המכתב כולו, אך לפי שעה מסרבים לגלות את תוכנו, שמועות מתהלכות כי במכתב מנבא הנביא על מפלתה הסופית של בבל, אלא שדבר זה לא בדורנו יתרחש. מכל מקום הוא בא לעודד את הגולים ויחד עם זאת למנוע אותם מלהתמרד בטרם זמן.

 

אם כן הדבר מובן משום מה השתמש הנביא בלשון סתרים, שהרי עד כה מתייחסים בחצר מלך בבל בהערצה רבה לנביא הירושלמי.