העיר תיפול ביד בבל!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

העיר תיפול ביד בבל!

ירמיהו בשלו:

העיר תיפול ביד בבל!

חצר המטרה.

 

שעה שהועבר ירמיהו אל חצר המטרה, עמדו שם עשרות כוהנים וסופרים שרצו לראות את פני הנביא לאחר שבעיר כבר פשטה השמועה כי הוא מת.

 

פני ירמיהו לבנים היו כפני מת.

 

שפתיו נעו בקושי וקולו כמעט שלא נשמע. אך בראותו בחצר את הנאספים, זקף ראשו לפתע וקרא בקול בוכים אך בתקיפות:

"שוב ישוב מלך בבל והיושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר!"

 

דממת מוות השתררה סביב בהישמע הדברים.

 

השר גדליהו קרא:

"הנביא, אתה מרפה את ידי העם במלחמה. לא את שלום העיר אתה דורש כי אם את רעתה!'

 

ירמיהו לא ענה עוד.

 

שעה קלה ניצב היה הנביא מול כל עדת השרים בדומיה כבדה, עד אשר פקד השר אלנתן:

"כלאוהו וינתן לו לחמו".

 

על המשמר הופקר עבד-המלך הכושי.