שני עדים לבגידת ירמיהו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שני עדים לבגידת ירמיהו

הודעה מלשכת השרים

שני עדים לבגידת ירמיהו

מלשכת השרים נמסרה ההודעה הבאה:

אין שחר ואין טעם להכחשה של ירמיהו. בידינו עדות מובהקת לא רק שירמיהו רצה להסגיר את עצמו לירי הבבלים, כי אם גם שקרא לעם לנטוש את העיר הנצורה וליפול לידי הבבלים.

 

העדים הם: פשחור בן מלכיה וצפניה בן מעשיה, אשר נשלחו על ידי המלך לשאול לדבר ה' מפי ירמיהו; ואלה דברי הנביא:

 

... אל העם הזה תאמרו כה אמר ה': הנני נותן לפניכם את דרך החיים ואת דרך המות. היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר והיוצא ונפל אל הכשדים הצרים עליכם וחיה והייתה לו נפשו לשלל.