צדקיהו פוסח על שתי הסעיפים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

צדקיהו פוסח על שתי הסעיפים

על מה דברו הנביא והמלך?

צדקיהו פוסח על שתי הסעיפים

מאת כתבנו בחצר המלך

 

מפי חוגים המקורבים למלך נמסר שהמלך שרוי במבוכה נפשית עצומה מאז שובו מהביקור הפתאומי שערך בחצר המטרה אצל ירמיהו הכלוא.

 

ביום הראשון לאחר סור מצור בבל מעל ירושלים נדמה היה שאין שני לו לאושר. הוא ציווה לפתוח את מלאי היינות ולחלק ברחובות העיר לעם למען ישתו בשמחתם. בהופיעו בפני העם המריע נשמעו קריאות: ה' עמך בן-דוד, ה' עמך משיח-אפנו!

 

אולם מאז נאסר ירמיהו באשמת ניסיון לערוק אל הכשדים נעכרה רוחו עליו. בטחונו נתרופף שוב.

 

לאחר רדת החשכה, ביקש שיובילוהו אל הנביא. כעבור שעה חזר ולא רצה לדבר עם איש.

 

בין השרים גוברים החששות פן הצליח הפעם ירמיהו להטיל מורך גם בלבו של המלך.